28. oktoober 2014

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2015, eelinfo

Hea õpilane, kel uurimistöö käsil või veel mõtteis!


Ka järgmise aasta märtsikuus ootame õpilaste teadustööde riiklikule konkursile töid, mis võivad olla koostatud nii humaniora, naturalia, realia kui ka socialia valdkonnas. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 2. märtsil 2015. Oodatud on nii uurimuslikud, kui ka otsest praktilist väljundit omavad tööd.

Pane tähele seoses teema valikuga! 2015. a Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss toimub Milanos, kus paralleelselt peetakse ka maailmanäitust EXPO ning erandkorras pakuvad konkursi korraldajad võimalust osalejariikidel saata konkursile üks ekstra töö, mis on seotud EXPO teemaga: “Feeding the planet. Energy for life”. See muidugi tähendab, et koolides teemaga seonduvaid ja heal tasemel uurimistöid tehakse ja mõni neist ka meie konkursile saadetakse. Mõtle ja tegutse! :))

Auhinnad

Konkursile saabunud töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes eraldi ja hindamine toimub kahes voorus. Lõppvooru pääsenute hulgast valitakse välja võitjad, kelle vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 eurot. Rahalisi auhindu anname välja ka esimese preemia pälvinud tööde juhendajatele.
Lisaks antakse välja mitmeid eriauhindu. Premeeritute seast valitakse välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. Eriauhindadeks on veel osalemine noorte teadusnädalal Londonis ja noorte teaduslaagris Šveitsi alpides.
Konkursi auhinnad antakse üle Õpilaste Teadusliku Ühingu aastakonverentsil, mis leiab aset 24.-25. aprillil 2015 Tallinnas.
Uuendame veidi ürituse formaati - konverentsi ajal toimub ka posterettekannete voor, mille juhistest anname teada veidi hiljem.

Rohkem teavet konkursi ja osalemistingimuste kohta saab vaadata Eesti Teadusagentuuri veebilehelt:

Konkursitööde esitamise keskkond avatakse hiljemalt 15. jaanuaril 2015 aadressil: www.etag.ee/konkursid

Millistest konkurssidest saaksin ma veel osa võtta?

Nagu juba tavaks saanud, saavad oma uurimistöid esitada veebikeskkonna www.etag.ee/konkursid kaudu ka need õpilased, kes võtavad osa Tartu Keskkonnahariduse Keskuse keskkonna-alaste uurimistööde konkursist (tööde esitamine ajavahemikus 01.11.2014-15.02.2015), lisainfo:  http://www.teec.ee/ ning Eesti Tervishoiu Muuseumi tervishoiualaste uurimistööde konkurss (tähtaeg 1. märts 2015)lisainfo: http://www.tervishoiumuuseum.ee/et/  Oluline on tutvuda neile konkursitöödele seatud tingimustega iga asutuse veebilehel eraldi!

Häid mõtteid ja rahulikku tegutsemist soovides

Kaili Kaseorg-Cremona
Konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur

Info:  731 7354, 5805 0859; või e-mailil kaili.kaseorg@etag.ee

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar