16. veebruar 2014

Avita sooduspakkumised

Hea raamatukoguhoidja, hea õpetaja!
Kirjastus Avita teeb laos ruumi uutele kaupadele. Anname teada, et kuni 31. märtsini pakume mõnda vana head väljaannet eriti soodsa hinnaga. Pärast nimetatud kuupäeva ei pruugi neid tooteid laos enam olla.
Koolid, kes on allolevad nimetused järgmiseks õppeaastaks juba tellinud, saavad need kätte soodushinnaga. Seega saab soovi korral sama raha eest rohkem eksemplare. Andke ainult teada!
Juuresolevad hinnad on mõeldud ainult koolidele. Kooli tellimusi võtame vastu Avita e-tellimiskeskkonnas, kuhu pääseb raamatukoguhoidja.
Eraisikud saavad väljaandeid osta Avita e-poest.

Kaas„Valmistu olümpiaadiks. Matemaatika lisamaterjal 7. ja 8. klassile “
Annika Krusell
68 lk; 17x24; 2 värvi; pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1365-0
HIND: 2.00
Kogumik on mõeldud 7. ja 8. klassi õpilastele iseseisvaks kasutamiseks ettevalmistuseks matemaatikaolümpiaadiks, aga ka usinatele õpilastele eneseharimiseks ja -täiendamiseks. Kogumikku on valitud viimase 15 aasta matemaatikaolümpiaadi piirkonnavooru ülesandeid, mis on jagatud seitsmeks teemaks, neist osa omakorda alateemadeks.

Kaas„Nuppu on?“
Hilja Afanasjeva
56 lk; 17x24; 2 värvi; pehme köide
ISBN: 9985-2-0761-0
HIND: 1.00
Raamatus on 100 ülesannet matemaatikast huvitatud põhikooli viimaste klasside ja gümnaasiumi õpilastele. Nende ülesannete lahendamine pakub puhta avastamisrõõmu kõrval samuti abi valmistumisel mitmesugusteks matemaatikavõistlusteks ning olümpiaadideks. Ülesanded on jaotatud nelja rühma: arvud, algebra, geomeetria ning kombineeritud ülesanded. Kõik ülesanded on varustatud lahendustega. Raamatus leiduv võib olla abiks ka matemaatikaõpetajale klassivälise matemaatikaalase töö korraldamisel. 

Kaas„Väike inimgeograafia ning ühiskonnateaduste oskussõnastik “
Anne Allpere
68 lk; 14,5x20; üks värv; pehme köide
ISBN: 9985-2-0893-5
HIND: 1.00
Sõnastik on mõeldud abimaterjaliks nii gümnaasiumiõpilastele, geograafiaõpetajatele kui ka kõikidele huvilistele. Sõnastikust saab abi igapäevases õppetöös ja ka ettevalmistumisel geograafia ja ajaloo riigieksamiks. Märksõnade valikul on lähtutud majandusgeograafia riiklikust õppekavast. Lühikesed definitsioonid vahelduvad ülevaatlike lühikokkuvõtetega, mida täiendavad tabelid ja joonised. Sõnastik annab lühiülevaate tähtsamatest rahvusvahelistest organisatsioonidest. Lisatud on ka Internetiaadresse.

Kaas„Aktiivne geograafia“
Sirje Rits, Hilda Leppik
96 lk; 17x24; mustvalge; pehme köide
ISBN: 9985-2-0859-5
HIND: 1.00
Õppevahend on mõeldud abimaterjaliks põhikooli geograafia õpetamisel-õppimisel. Selle koostamisel ei ole lähtutud ühestki konkreetsest õpikust, vaid pakutakse erinevaid võimalusi, lähenemisi, skeeme, arutlusi ja projekte põhikooli geograafia õppekava teemade käsitlemiseks. Tutvustatakse keskkonna- ja globaalprobleeme. Iga teema lõpus tuuakse ära õpitulemused, milleni peaks jõudma, ning antakse lõpueksami sooritamiseks vajalikke teadmisi (vastavalt eksamikeskuse välja antud materjalidele). Lisatud on viiteid perioodikast, et avardada populaarteaduslike artiklite kasutamisvõimalust geograafiatunnis, referaatide koostamisel jne (1999–2001 ilmunud ajakirjadest Loodus, Eesti Loodus ja Horisont). Lisatud on internetiaadresse. 

Kaas„Vanaaja lugemik“
Kattri Türk Ezzoubi
192 lk; 17x24; 2 värvi; tugevdatud pehme köide
ISBN: 9985-2-0827-7
HIND: 3.00
„Vanaaja lugemik” on mõeldud täienduseks Vanaaja põhikursusele ning kujutab endast allikate kogu. Teemade valikul on lähtutud 6. klassi õpiku ülesehitusest. Lugemikku on koondatud katkendeid nii vanaaja ilukirjandus-, filosoofia- kui ka ajaloo-alastest teostest. Paljud tekstid ilmuvad eesti keeles esimest korda. Kogumik peaks sobima kasutamiseks nii 6.–11. klassini. Selleks on iga alateema juures asuvad küsimused ja ülesanded kahes erinevas raskusastmes. Tekstide valikul oli üks tähtsamaid põhimõtteid see, et nad ei oleks igavad.

Sisukord:
Sinuhe jutustus; Muinasjutt merehädalisest; Surnuteraamat; Egiptus ja egiptlased; Gilgameš; Kyros; Pärslaste kombed; Foiniiklaste merereis; Veeuputus; Mooses; Kuningas Saalomoni õpetussõnad; Baabüloni vangipõlv; Bhagavadgita; Dhammapada; Bodhitšarjavatara; Šukasaptati; Vetala; Konfutsius; Lao-zi; Ilias; Odysseia; Polykrates; Lykurgos; Sparta riigikord; Peisistratos; Solon; Kreeklased ja pärslased; Maratoni lahing; Termopüülide lahing; Miltiades; Kimon; Themistokles; Perikles; Alkibiades; Kuningas Oidipus; Aleksander Suur; Romulus; Ennius; Aeneis; Numa Pompilius; Horatiused ja Curiatiused; Cocles ja Scaevola; Coriolanus; Camillus ja Rooma päästmine; Fabius Maximus ja võitlus Hannibaliga; Julius Caesar; Gallia sõda; Gallide kombed; Germaanlaste kombed; Augustus; Tiberius; Caligula; Claudius; Nero; Vespasianus; Titus; Domitianus; Jeesuse sünd; Apostel Paulus. 

 
Lisaks on väga head hinnad allolevatel väljaannetel:
Kaas„Moodsa kunsti lugu“
Norbert Lynton
400 lk; 17x24; värviline; pehme köide
ISBN: 9985-2-0455-7
HIND: 8.00
Norbert Lyntoni "Moodsa kunsti lugu" on põhjalik ning rikkalikult illustreeritud ülevaade XX sajandi mitmepalgelistest, värvikatest ja sageli vastuolulistest kunstinähtustest. Autor alustab moodsa kunsti käsitlustele tavapäraselt XIX sajandi lõpust, tutvustades impressionismi teket. Stiilide üksikasjaliku käsitelu kaudu jõutakse postmodernismini. Raamatus kajastatakse väljakutseid ja dilemmasid, millega kunstnikel XIX-XX sajandi vahetusel kokku puutuda tuli. Lähemalt tutvustatakse püüdlusi jõuda kunstini, mis oleks nii aus kui ka tähenduslik. Autor ei näe drastilist lõhet moodsa ja mineviku kunsti vahel, rõhutades vajadust pöörata tähelepanu pigem kunsti varjatud tähendusele kui välisele vormile. Raamatuna, mis ühendab fakte, analüüsi ning hinnanguid, on see asendamatu allikas neile, kes soovivad lähemalt tutvuda XX sajandi kunstilooga.

Norbert Lynton on tunnustatud kunstiajaloolane, lektor, õppejõud ja kriitik, kes on alati säilitanud tiheda kontakti tegevkunstnikega. Ta on õpetanud Leedsi Kunstikolledžis (1950-1961) ja Chelsea Kunstikoolis (1961-1970) ning töötanud mõned aastad Suurbritannia Riiklikus Kunstinõukogus (Arts Council of Great Britain) näituste dirktorina. 1975-1989 töötas Sussexi Ülikoolis kunstiajaloo professorina.

Kaas„Suured vastandid filosoofias “
Oscar Brenifier, Jacques Després
80 lk; 25x25; värviline; kõvaköide
ISBN: 978-9985-2-1460-2
HIND: 5.00
Raamatus püütakse visualiseerida abstraktset, et aidata tajuda filosoofilisi kontseptsioone. Lihtsat teksti ilmestavad kujukad illustratsioonid, püüdes uue nurga alt seletada abstraktseid mõisteid. Nende oluliste filosoofiliste põhikontseptsioonide lahtimõtestamine on tähtis mis tahes mõtlemisharjutuste juures. Kajastamist leiavad järgmised teemad: üks ja palju; lõplik ja lõpmatu; olemus ja näivus; vabadus ja paratamatus; mõistus ja tunded; loodus ja kultuur; aeg ja igavik; mina ja teised; keha ja vaim; aktiivne ja passiivne; objektiivne ja subjektiivne; põhjus ja tagajärg.
Raamatut soovitatakse alates 8. eluaastast.
Raamatu on illustreerinud Jacques Després.

Kogu sari „Mina ja maailm"
"Mina ja maailm. Filosoofia lastele” on raamatusari, mis õpetab lapsi ja täiskasvanuid enda, elu ja maailma kohta küsimusi esitama ja neile vastuseid leidma. Enese teadmata esitavad lapsed filosoofilisi küsimusi, nt „Miks inimesed surevad?”, „Miks peab sõna kuulama?”. „Mina ja maailm” imiteerib ja algatab loomulikku ning avatud dialoogi tänu selgele ja lihtsale küsimus-vastus struktuurile.
Õpetajatele on rõhutatud laste filosoofilise mõtlemise arendamise olulisust, kuid tihti ei ole antud piisavalt juhiseid, kuidas õpilasi sellise mõtlemise juurde suunata. Minu maailm avab ukse selliste suurte filosoofiliste kontseptsioonide juurde nagu elu mõte, emotsioonid, eetika jmt.
Igas raamatus on kuus suurt küsimust. Iga küsimus viib viie või kuue võimaliku vastuseni, millest laps võib valida endale meeldiva. Iga vastus viib omakorda kolme või nelja uue küsimuseni. Iga suure küsimuse lõpus on läbitud mõttekäikude kokkuvõtte. 
1. raamat „Kes olen mina?"Kaas
Oscar Brenifier
96 lk; 17x23; värviline; tugevdatud pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1539-5
HIND: 5.00
1. raamatu suured küsimused:
Kas sa saad ise otsustada, kes sa oled?
Mida sa võlgned oma vanematele?
Kas sa oled loom?
Kas sulle meeldib ennast peeglist vaadata?
Kas sulle meeldib suureks saada?
Kas sa oled samasugune nagu teised? 

Kaas2. raamat „Mis on hea? Mis on halb?"
Oscar Brenifier
96 lk; 17x23; värviline; tugevdatud pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1542-5
HIND: 5.00
2. raamatu suured küsimused:
Kas sa pead alati oma tahtmise saama?
Kas sa pead alati oma vanemate sõna kuulama?
Kas sul on õigus varastada, et saada süüa?
Kas sa pead kõik välja ütlema?
Kas sa pead teiste vastu kena olema?
Kas sa pead teisi aitama? 

Kaas3. raamat „Mis on üheskoos elamine?"
Oscar Brenifier
96 lk; 17x23; värviline; tugevdatud pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1539-5
HIND: 5.00
3. raamatu suured küsimused:
Kas me oleme kõik võrdsed?
Kas teistega koos elamiseks on meil alati vaja juhti ja reegleid?
Kas me kõik peame töötama?
Kas sa tahaksid üksi elada?
Kas sa pead alati teistega nõus olema?
Kas sa pead alati teistest lugu pidama? 

Kaas4. raamat „Mis on vabadus?"
Oscar Brenifier
96 lk; 17x23; värviline; tugevdatud pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1544-9
HIND: 5.00
4. raamatu suured küsimused:
Mis kasu võib sul vabadusest olla?
Kas sa suudad teha kõike, mida tahad?
Kas teised ei lase sul teha, mida tahad?
Kas kõigil on õigus vaba olla?
Kas vang võib vaba olla?
Kas selleks, et vaba olla, pead sa suureks kasvama?

Kaas5. raamat „Mis on tunded?"
Oscar Brenifier
96 lk; 17x23; värviline; tugevdatud pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1556-2
HIND: 5.00
5. raamatu suured küsimused:
Kas armunud on hea olla?
Kas sa oled kade oma vendade ja õdede peale?
Kust sa tead, et sinu vanemad sind armastavad?
Kas parem on olla üksi või koos sõpradega?
Kas sa kardad üksinda klassi ees rääkida?
Miks sa vaidled nendega, keda sa armastad? 

Kaas6. raamat „Mis on teadmised?"
Oscar Brenifier
96 lk; 17x23; värviline; tugevdatud pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1557-9
HIND: 5.00
6. raamatu suured küsimused:
Kas sinu mõtted on sinu enda omad?
Mis kasu on kujutlusvõimest?
Kas sa pead kõike teadma?
Kust sa tead, et maailm on olemas?
Kas selleks, et õppida, tuleb käia koolis?
Kas mõtlemine on tähtis? 

Häid leide soovides

 Lugupidamisega

  Anneli Veskimäe
  ASi BIT turundusjuht
  Kirjastus Avita
  Pikk 68, Tallinn
  6275413
 

Koostöö loomade varjupaigaga

Tere!
Olen Pärnu kodutute loomade varjupaiga uus juhataja. Sooviksin senisest enam teha koostööd Pärnu koolide õpetajate ja õpilastega. 
Oleksime tänulikud, kui Teie kool leiaks võimaluse meie töötajaid  kutsuda loodusloo tundidesse õpilastele rääkima loomapidamisest ning kõigest sellega seonduvast. Illustreeriksime oma juttu PowerPoint programmis  tehtud pildimatejaliga. Leiame, et loomapidamise kultuuri tõstmiseks peaksime põhilist tähelepanu pöörama just lastega tehtavale tööle.
Ise olen õppinud keskkonnakaitset, tegelenud loomadega ja usun, et  õpilastele oleks niisugune kohtumine nii huvitav kui ka hariv.

Teiepoolseid ettepanekuid ootama jäädes
 
--
Varjupaikade MTÜ
Pärnu kodutute loomade varjupaiga juhataja
Mari Hagi
tel. 5246705

Meisterdamiskoolitus "Lõbusad rullid"Tere!

Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED korraldab 06.märtsil kella 13.00 – 16.00 Pärnus, Maarja Magdaleena Gildi ärklisaalis, Uus tn 5,   meisterdamiskoolituse “Lõbusad rullid” algklasside õpetajatele ja lasteiaõpetajatele. Registreerumine on alanud. Koolituse kuulutuse leiate manusest ja ka kirjast allpool.

Lugupidamisega

Eve Külmallik
MTÜ HARED
Projektijuht

MTÜ Koolitus-ja Nõustamiskeskus HARED
(koolitusluba 7248HTM)
korraldab 06.märtsil 2014.a.  kell 13.00 – 16.00
Pärnus Maarja-Magdaleena gildi ärklisaalis, Uus 5
algklasside õpetajatele ja lasteaia õpetajatele mõeldud meisterdamiskoolituse
“ Lõbusad rullid”
Meisterdused tualettpaberi- ja paberkäteräti rullidest: erinevad linnud, loomad  ja putukad, mänguvahendid nii poistele kui tüdrukutele jpm. Ohtralt ideid rullide kasutamiseks meisterdamisel erinevas vanuses lastega.
Koolitust viivad läbi Eve Külmallik ja Mairi Enok
Koolituse pikkus 4 ak tundi. Osalejad saavad tõendi koolituse läbimise kohta.

Hind ühele osalejale 35 eurot.
Hind sisaldab koolitust, meisterdamisvahendeid ja –materjale.
Registreerumine 21.veebruarini!
Oma osalemissoovist andke palun teada aadressile eve@hared.ee
Registreerumisel märkige ära osaleja nimi, kool/lasteaed , kontakttelefon, meiliaadress ja andmed arve tasuja kohta s.h. meiliaadress, kuhu arve saata.
Eve Külmallik
MTÜ HARED
projektijuht
5289035

AMI lähemad kursused klassiõpetajatele

Head klassiõpetajad
Tere

saadame uue info lähiajal  Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskuse poolt Tallinnas ja Tartus läbiviidavate klassiõpetajate kursuste kohta. Teave tuleb lähipäevil ka koduleheküljele http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/

nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kõikide kursuste info ja registreerimine:
e-post: tallinn@ami.ee
tel: 6816414
     56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena talvejätku
AMI AK
-------------
*   kursus  "Põnevaid õpetamisvõimalusi I kooliastme õppeainetes"

TALLINNAS
esmaspäeval, 17.märtsil kl 11.00- 16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Õnnepalee õuemaja)
 nb! Tartus toimus sama kursus 13.detsembril!
Teemad:
* Praktilisi võtteid tunnetusprotsesside arendamiseks I kooliastme õppetundides;
* Õpilaste õpioskuste arendamine läbi teatmeteoste;
* Loovuse arendamine läbi eesti keele ja kunstiõpetuse (kahe õppeaine lõiming);
* Erinevaid metoodilisi võtteid
     Kursusel käsitletakse õppeainetest rohkem eesti keelt, aga samuti matemaatikat, loodusõpetust ja käelist tegevust.
Lektorid: Anne Orav, Taimi Ruusmäe

Kursuse osalustasu 55.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
--------
*  veel üks lisakursus "Emakeele ja matemaatika õpitulemused I kooliastmes".
nb! Tegemist 2013.a. kevadel toimunud kursuste kordusega. Materjale uuendatud. Selle hooaja eelmised kursused toimusid Tartus 21.jaanuaril ning Tallinnas 28.jaanuaril ja 11.veebruaril

TALLINNAS kolmapäeval, 19.märtsil kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Õnnepalee õuemaja) 
    Teemad:
     * funktsionaalse lugemisoskuse arendamine;
     * erinevate harjutuste/ülesannete tüübid;
     * 3. kl tasemetöödest emakeeles ja matemaatikas
Lektor: Küllike Kütimets

  Kursuse osalustasu 57.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
-------
* kursus "Matemaatika õpetamisest algklassides ja selle lõiming teiste ainetega"

 TARTUS neljapäeval, 20.märtsil kl 11.00- 16.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides.
nb! Tallinnas toimus sama kursus 27.novembril!
Teemad:
     *  Matemaatika ja loodusõpetus- mustrid ja ornamendid loodusest;
     *  Matemaatika ja emakeel- mitmesugused eakohased loovülesanded.
Lektor:  Eve Burmeister

Kursuse osalustasu 55.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
--------
* Info juba varem väljakuulutatud väärtuskasvatuse kursuse kohta siin
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#vaartuskasvatus
Võimalik Tartu kursuse toimumise aeg vahemikus 21-25.aprill

Pippin Stuudio Klaasikunsti õpituba

Tere!
Kirjutan Pippin kunstistuudiost. Pakun kooli algklassidele vahvat õpituba. Teemaks oleks klaasisulatus.
Õpitoas valmistavad lapsed ühe värvilise ja särava klaasitöö.
Tunnis jagan lastele erinevaid värvilisi klaasitükke, mille lapsed suuremale läbipaistavale alusklaasile paigutavad.Materjalina kasutan tavalist läbipaistvat klaasi ning spetsiaalset värvilist sulatusklaasi, lisaks peenestatud klaasipuru ja pisut klaaspärleid. Kogu klaasmaterjal on eelnevalt klaasinoaga õigetesse suurustesse ja mõõtudesse lõigatud. Suur alusklaas on jaotatud kolmeks lahtriks, seega koosneb tund kolmest osast, nii, et igas tunnietapis valmib 1 lahter. Tunni lõpuks valmib terviklik töö, kus  on kasutatud 3 erinevat paigutust ja värvigammat.  Valmistööd võtan oma kunstistuudiosse kaasa, mis seejärel lähevad järgemööda klaasisulatusahju. Lõplikult valmis tööd saabuvad tagasi orienteeruvalt paari nädala möödudes.
Õpituba toimuks teie kooli ruumis. Loodan väga, et leiate kursuse tarvis ühe klassiruumi, mida saaks kasutada õpitoa tarbeks. Tunni pikkus on 45 minutit, seega õpituba üldist koolipäeva oluliselt ei sega. Vahetunde kasutan järgmise tunni ettevalmistamiseks.

Hind: 3 eurot osaleja.
Klassiõpetajale on 45 minutit loomingulist pausi tasuta.
Hind sisaldab: Juhendamist, ettevalmistus -ja järeltöid, kõiki materjale:           alusklaas, värviline klaas, klaasipuru, liim ja liimialused, lauakatted, tööde pakendamine, transport, sulatus klaasiahjus, nimesiltide valmistamine ja kleepimine.
Lisaks toon eelnevalt kooli õpetajatele infolehed , kus kõik veel täpsemalt kirjas ning mõned näidistööd.
NB! Näidistööd on illustratiivsed, laste tööd tulevad pisut lihtsamad:).
Kõike ilusat ja peatse kohtumiseni.
Pippin Stuudio.
56 637 226.
Klõpsake siin, et teha valik Vasta või Edasta

Noorteprojekt Tuupur

Tere!

Olen Hugo Treffneri Gümnaasiumi abiturient Martin Kabanen. Kirjutan Teile seoses oma projektiga Tuupur, mis asub aadressil http://tuupur.ee/

Tuupur on aasta 2013 novembris valminud projekt, mille eesmärgiks on aidata õpilastel tuupida võõrkeelseid sõnu, mõisteid, ajaloo kuupäevi - kõike, mis pähe tuleb. Hetkel töötab projekti kallal 2 inimest(autoritest lähemalt saate lugeda siit: http://tuupur.ee/autorid).

Näiteks saab iga õpilane luua omale toalise õpilehe: http://tuupur.ee/opileht/31
Kõiki õpilehti on võimalik teistega jagada, seega on võimalus ka õpetajatel õpilehti luua ning neid ise õpilastele saata.
Tuupur on valminud viisil, mis lubab õppida ka nutitelefone või tahvelarvuteid kasutades, mis tähendab, et õpilased saavad ka bussiga sõites või vahetundides mugavalt tuupida.

Uurisin oma koolis Tuupuri kasutegurit ning selgus, et see tõesti aitab õpilastel õppida(kõige rohkem kasutati Tuupurit võõrkeelsete sõnade selgeks saamiseks). Siinkohal palungi, et kaaluksite meie lehe jagamist oma õpilastele.
Suurepärane oleks, kui leiaksite viisi, kuidas meie lehekülg kindlasti Teie õpilasteni jõuaks.

Küsimuste korral võib aidata lehekülg "Korduma kippuvad küsimused": http://tuupur.ee/kkk
Kui Teil on küsimusi, millele seal vastust ei leidu, siis küsige vastates sellele kirjale.
Uuendused ilmuvad meie Facebook'i fännilehel: https://www.facebook.com/tuupur

Oodatud on ka kõik uued ideed ning arvamused.
Jään huviga Teie vastust ootama!

Lugupidamisega
Martin Kabanen
martin.kabanen@tuupur.ee

Üleriigiline autode joonistamise võistluse 1.-6. klassi poistele


  
 MINU LEMMIKAUTO 2014
on  jõudnud esimese juubelini. Juba kümnendat  aastat kutsume poisse osalema joonistusvõistlusel, mis on pühendatud Tartu Kivilinna Gümnaasiumis õppinud andeka poisi Oliver Opmanni mälestusele. Tänavune teema on laiem: SÕIDUKID ÕHUS, MAAL JA VEES.
Võite joonistada erinevaid õhusõidukeid (lennukid, helikopterid jne), veesõidukeid (laevad, paadid, purjekad jne)  ja muidugi autosid, mootorrattaid. Üheksa aasta jooksul on poisid joonistanud väga erinevaid autosid, kuid siiani ei ole kajastamist leidnud kaitseväe tehnika – soomukid, tankid, unimogid. Unimoq on nõutud ja efektiivne universaalne sõiduk. Mudelid on leidnud kasutust väga erinevates valdkondades: põllumajanduses, metsanduses, teedeehituses, sõjanduses, päästeteenistuses, raudteedel,  teehoolduses ja ekstreemturismis. Uurige raamatutest, ajakirjadest ja internetist , valige oma lemmik ja vormistage see põnevaks kunstitööks.

Võistlusele MINU LEMMIKAUTO 2014 oodatakse 1.-6. klassi poiste kunstitöid vabalt valitud tehnikas A3 formaadis.
Töö vormistamine:  töö tagumisele küljele kirjutada trükitähtedega
·         ees- ja perekonnanimi
  • kool
  • klass
  • juhendaja nimi ja kontaktandmed ( telefon, e-post)
Tööd tuleb saata või  tuua
MTÜ  Hea  Alguse Koolituskeskus
Veski tänav 42, Tartu 50409
Märksõna: MINU LEMMIKAUTO 2014
Tööde esitamise tähtaeg on 14. märts  2014
Töid hinnatakse kuues erinevas vanusegrupis. Parimatele auhinnad. Auhinnatud tööde autoritega võetakse ühendust. Valitud töödest korraldatakse näitus, mida saab vaadata Vanemuise suures majas  4. aprillist  30. maini 2014.
Autasustamine toimub 25. aprillil  2014 Vanemuise suures majas. Vaata ka meie kodulehekülge http://web.zone.ee/lemmikauto/index.html
Lisainfo:
Elma Piirimägi
elmapiirimagi@hot.ee
tel. 5533730