18. detsember 2017

Koolitus „Algklasside õppekomplektid. Usundiõpetuse ja inimeseõpetuse tööraamatud“ 5. jaanuaril Pärnus

Talvisel koolivaheajal korraldab kirjastus Maurus Pärnus näidistundidega koolituse, kus tutvustatakse kõiki meie algklasside õppematerjale. Lähemalt räägitakse usundiõpetuse tööraamatust “Kohtumised” ja inimeseõpetuse tööraamatutest. Koolitus toimub 5. jaanuaril kell 11–15 Pärnus, Pernova loodusmajas. Koolitavad algklasside toimetaja Kätlin Vainola, usundiõpetuse tööraamatu autorid Olga Schihalejev ja Aleksandra Sooniste ning 3. klassi inimeseõpetuse tööraamatu autor Ülle Säälik.

Mauruse algklasside õppekomplekti peamine märksõna on lõiming. Iga klassi komplekt on välja töötatud tervikuna. Esimese klassi keskkonnaks on Leiutajateküla, kus tegutseb koeratüdruk Lotte. Teise ja kolmanda klassi õppematerjalide teljeks on Jutulinn oma elanike ja kohtadega. Samas on kõiki tööraamatuid võimalik kasutada ka eraldi. Õppematerjalide eesmärk on äratada huvi kooli ja õppimise vastu ning kinnistada õppekavas rõhutatud väärtusi ja pädevusi.

Seekordsel algklasside koolitusel on põhirõhk usundiõpetusel ja inimeseõpetusel. Autorid viivad läbi mõlema aine näidistunnid.

Usundiõpetuse tööraamatu ajalise selgroo vormib pühade aastaring. Siit leiab lugusid erinevatest religioossetest traditsioonidest, mille üle on koos lastega hea arutada. Lisaks saab lugeja kohtuda erinevate religioonide ja konfessioonide esindajatega, et aimu saada, kuidas usk nende igapäevast elu vormib. Selliselt on lapsel võimalus kohtuda nii „õpikuusuga“ kui ka „elatud usuga“.

Inimeseõpetuse 3. klassi õppematerjali koostamisel on riiklikku õppekava teemasid sobitatud kooliaasta loomuliku rütmi ja sündmustega. Materjal aitab õpilasel ennast, teisi ja ümbritsevat elukeskkonda mõistma ja kirjeldama õppida. Vaadeldes, arutledes ja näiteid tuues õpitakse häid käitumisreegleid ja üksteist austavat suhtlemisviisi. Saadakse teadmisi oma kodumaast ja kodukohast.

Koolituse ajakava:

Kell 11.00 Mauruse I kooliastme materjalide üldtutvustus
Kell 11.30 usundiõpetuse tööraamatu "Kohtumised" kontseptsioon
Kell 12.15 usundiõpetuse näidistund
Kell 13.00 kohvipaus
Kell 13.15 inimeseõpetuse tööraamatu kontseptsioon
Kell 14.00 inimeseõpetuse näidistund
Kell 14.45 kokkuvõttev arutelu ja küsimused

Registreeru koolitusele: https://goo.gl/forms/pYi55P9ICHE4criB3

Kõik Mauruse koolitused on tasuta, soovijatele ka koolitustunnistus!

17. aprill 2017

Eesti Klassiõpetajate Liidu üldkoosolek

7. aprillil 2017 toimus EKÕL-i liikmetele üldkoosolek. EKÕL-i juhatuse esimees Küllike Kütimets luges ette 2016 tegevusaasta kokkuvõtte. Põhikirja järgi lõppes liidu senise juhatuse (Küllike Kütimets, Mare Kütt, Eda Aavik, Lemme Sulaoja ja Tuuli Koitjärv) ja maakondliku esinduskogu tegutsemisaeg. EKÕL on aktiivselt tegutsenud alates 2011. aastast. Tehtu kohta jagati palju kiitvaid sõnu. Seminaril valiti liidule uus ja maakondlik esinduskogu.

EKÕLi juhatus 2011-2017: Tuuli Koitjärv, Eda Aavik, Küllike Kütimets, Mare Kütt, Lemme Sulaoja

EKÕL-i uueks juhatuseks valiti Külli Arand (Tallinna Saksa Gümnaasiumi klassiõpetaja), Piret Jõul (Kõrveküla Põhikooli klassiõpetaja, Tartumaa), Merle Varek (Haljala Gümnaasiumi klassiõpetaja, Lääne-Virumaa), Tiie Jaaniste (Otepää Gümnaasiumi klassiõpetaja, Valgamaa), Raina Uibo (Põlva Kooli klassiõpetaja).
EKÕLi juhatus 2017 - ... Külli Arand, Raina Uibo, Merle Varek, Piret Jõul, Tiie Jaaniste

Uutele juhatuse ja maakondliku esinduskogu liikmetele sooviti tuult tiibadesse.

Kohtumiseni suveseminaril 15.- 16. augustil Sagadi Looduskoolis!