1. aprill 2012

Koolitus "Käpiknukud jutustavad"

Ühendus Humana Estonia viib Eesti Välisministeeriumi toel ellu maailmahariduse projekti „Käpiknukud jutustavad“, mille eesmärk on pakkuda lasteaedadele ja koolidele õppematerjale ja koolitusi multikultuursuse käsitlemiseks õppetöös.

Reedel, 27. aprillil kell 11:00 toimub käpiknukukoolitus Pärnu Linnavalitsuse saalis, Suur-Sepa 16. Oodatud on lasteaedade ja algklasside õpetajad. Koolituse maht on 4 akadeemilist tundi. Iga osaleja saab osalemist tõendava tunnistuse. Koolitus on tasuta. Kaugemalt tulijate sõiduraha on võimalik eelneval kokkuleppel kompenseerida.

Koolituse kava:
Maailmahariduse mõiste ja väärtuste tutvustamine
Õppematerjalide ja õppekavade seoste tutvustamine
Tutvumine õppematerjalidega
Kohvipaus õiglase kaubanduse tee ja kohvi ning suupistetega
Praktiline töö: käpiknukkude valmistamine
Aafrika laste lugude etendamine

Tegevuste planeerimine oma rühmas/klassis läbiviimiseks

Iga osaleja saab endale raamatu „Käpiknukud jutustavad. Aafrika laste lood“ ja selle juurde loodud käsiraamatu ning käsitöömaterjale õpilastega tegevuste läbiviimiseks. Osalejatelt oodatakse tegevuste läbiviimist oma rühmas/klassis ning selle kohta projektimeeskonnale tagasiside andmist. Tegevuste eesmärk on tutvustada lastele teiste riikide ja piirkondade laste igapäevaelu ning Aafrika kultuuripärandit, samuti arendada laste esinemis- ja käelisi oskusi.

Registreerimistähtaeg: 20. aprill 2012

Lisainfo ja registreerimine: Mari-Helene Kaber, telefon 59196050, e-mail mari@humanae.ee