17. märts 2018

EKÕL kevadseminar ja üldkoosolek

Hea klassiõpetaja!

6.aprillil 2018. a kell 11.00 - 16.00 toimub NUKU teatris ja muuseumis (Nunne 4, Tallinn) Eesti Klassiõpetajate Liidu kevadseminar ja üldkoosolek.

Päevakava:
10.30 - 11.00 kogunemine, hommikukohv
11.00 - 11.20 päeva sissejuhatus
11.30 - 14.00 ekskursioon NUKU teatris, draamakoolitus
14.00 - 14.30 lõuna
14.30 - 16.00 üldkoosolek väikeses saalis

Üldkoosoleku päevakord:
1.    Tegevusaasta 2017 kokkuvõte (tegevus-, majandusaruanne, revisjonikomisjon)
2.    Põhikirja muudatused
3.    EKÕL visiooni, missiooni ja väärtuste kinnitamine
4.    Jooksvad küsimused

Palume enne üldkoosolekut tutvuda
  • põhikirja muudatustega;
  • EKÕL visiooni, missiooni ja väärtustega.

Palume igal liikmel leida võimalus osalemiseks üldkoosolekul.
Kui osalemine ei ole mingil põhjusel võimalik, palun andke oma maakonna/linna esindajale edasi kirjalik volitus(allkirjastatud paberil või digitaalselt) selle kohta, et lubate tal enda eest hääletada. 
Volitus peaks olema jõudnud juhatuseni hiljemalt üldkoosoleku alguseks.

Registreerumine 30. märtsini 2018

Heade soovidega
EKÕL juhatus

12. märts 2018

Guaššmaali tehnikad

Minu nimi on Anneli Laasi ja annan teada, et olen tänaseks täitnud oma lubaduse, mille andsin detsembris 2016 Eesti Klassiõpetajate Liidu sügisseminaril „ Kunst on kunsti teha”.

Nimelt olen tänaseks kirjutanud-illustreerinud ja oma kulu ja kirjadega välja andnud 2 osa "Guaššmaali tehnikad - käsiraamat klassiõpetajatele".
Käsiraamatuid saab tellida trükikoda DiPri vahendusel.
Kevadel-sügisel kirjutan ka akvarellidega töötamist käsitleva käsiraamatu, st antud sarja III osa.

Anneli Laasi

Vaata lähemalt:
http://maalikool.ee/guassmaali-tehnikad-ii-valmis/

Tartu Ülikooli muuseumi haridusinfo kevad/suvi 2018

ÕPPEPÄEV MEIE MUUSEUMI MAJADES!
Tartu Ülikooli muuseumi kolm maja paiknevad teineteisest vaid paarisaja meetri kaugusel. See annab suurepärase võimaluse sisustada meie juures põnev õppepäev, kuhu jagub teemasid astronoomiast muumiateni ja meditsiinist ajalooni. Loe uue võimaluse kohta siit
2018. aastal on Tartu Ülikooli muuseumi aastateemaks "Kuritöö ja karistus", mille raames avatakse aprillikuus kõigis kolmes muuseumimajas ka uued näitused. Näitustega koos pakume  ka uusi ja põnevaid haridusprogramme:
  • "Iga tegu jätab jälje" - I kooliaste (45-60 min, muuseumi peamaja toomkirikus). Saame teada, milline näeb välja meie DNA ning mida saab lugeda sõrmejälje pealt. Kuidas jalajälg võib reeta inimese pikkuse ning kas hambajälje abil on võimalik jõuda kurjategijani? Millised on inimese näo kõige olulisemad osad ning kuidas valmib fotorobot? Loe lisa siit
  • "Üleannetud (üli)koolis" - II,III kooliaste ja gümnaasium (60-90 min, TÜ kunstimuuseum). Uudistame ülikooli pööningul põnevat kartserit ning arutame, mille eest ja kuidas karistati üliõpilasi 19 sajandil, kas need teod oleksid ka tänapäeval karistust väärt ja miks meil on reeglid vajalikud. Uurime mis sõnumeid jätsid seal viibinud tudengid grafitina seintele ja proovime ka ise seda kunsti harrastada. Loe lisa siit.
  • "Kohtumõistmise kunst" - III kooliaste ja gümnaasium (45-60min, muuseumi peamaja toomkirikus).  Õpime tundma Eesti õigussüsteemi ja viime läbi näidiskohtuprotsessi mõne ajalooliselt olulise ühiskondliku protsessi teemadel või ajaloost tuntud inimese üle, mis valitakse koostöös õpetajaga vastavalt haridusprogrammil osalevale klassile. Nii tekib õpilastel võimalus õppida üheaegselt tundma kohtu tööpõhimõtteid täites erinevaid rolle selle töös ja ka süvenenumalt mõnd ajaloolist protsessi või isikut. Soovi korral saab lisaks tellida ekskursiooni Tartu maakohtus. Loe lisa siit
  • "Spekter paljastab saladusi" - III kooliaste, gümnaasium (60 min, Tartu tähetorn).Süveneme elektromagnetspektrisse ning saame teada, kas ja kuidas kiirguse erinevad vormid meid ja meie elu mõjutavad ja kuidas aitab spektroskoopia paljastada suuri saladus. Loe lisasiit. 
NB! Teemaprogramme saab kevadeks broneerida juba praegu, kuid muuseumimajades hakkame neid läbi viima alatest näituste avamiskuupäevast:
"Kuritöö ja karistus" muuseumi peamajas toomkirikus - 4.04.2018 (
muuseum@ut.ee)
"Kuritöö ja karistus: ülikooli kartser" ülikooli kunstimuuseumis - 19.04.2018 (
kunstimuuseum@ut.ee)
"Kuritöö ja karistus: spekter paljastab saladusi" Tartu tähetornis - 27.04.2018 (
tahetorn@ut.ee)

Õpime mitmes keeles

Head kolleegid!
Kutsume vastama küsimustikule "Õpime mitmes keeles"!
Kuidas õpetada tänaseid lapsi, kes on tulnud eri keeletaustaga peredest? Elanud siin-seal laias ilmas ja tulnud siis eestikeelsesse kooli? Kuidas korraldada õpiabi mitmekeelsele lapsele?
Need ja muud sellised küsimused tulevad arutlusele Eesti Lugemisühingu konverentsil 15. juunil. Konverents toimub Randvere Koolis ja teemaks on "Igal linnul oma laul".
Et teie mõtteid ja häid kogemusi koguda, on toimkond kokku pannud küsimustiku, mille leiate avanevalt lingilt.
Teie seisukohad ja kogemus on meile koostööks väga olulised. 
Ootame vastuseid märtsikuu jooksul.
Lugupidamisega
Eesti Lugemisühing
Mare Müürsepp

Lühifilmide konkurss

Silma Õpikoda korraldab Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks noorte lühifilmide konkursi. Selle eesmärk on suurendada kooliõpilaste huvi meie kodumaa looduse ning selle jäädvustamise vastu. Ühtlasi soovime anda loodushuviga noortele võimaluse oma lühifilmide avaldamiseks.
Konkursist oodatakse osa võtma kõiki 10-15 aastaseid noori. Võistlus toimub eraldi nooremas (10-12 aastased) ja vanemas rühmas (13-15 aastased). Töid saab esitada 1. märtsist kuni 25. aprillini 2018. Konkursi tingimustega saab tutvuda aadressil http://www.silmalk.ee/kool/et/noorte-videokonkurss/

Parimate soovidega,
Marko Valker
Silma Õpikoda
tel 56 678621

Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitus 2018

Hea õpetaja!
Kutsume Teid osalema sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitusele. Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas. Uimastiennetuse õpetajaraamat sisaldab tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Raamat on abiks põhikooli õpetajatele ja teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Õppematerjalis peetakse silmas ka lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega ja õppekava läbivat teemat „Turvalisus ja ohutus“. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
Koolitusele on oodatud inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad, klassiõpetajad ja koolis töötavad tugispetsialistid.
2018.aasta I pa korraldab Tervise Arengu Instituut uimastiennetuse õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks:
  • 1.-5.klassi õpetajatele 2 koolitust. Koolitused toimuvad:

Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat. Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õppemapi „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Tutvumiseks on kirjale lisatud väljavõte õpetajaraamatust.
Kirjale on lisatud koolituskava. Kavast leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada merike.org@tai.ee

Heade soovidega

Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut