28. veebruar 2013

KUTSE KONVERENTSILE


Olete palutud Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 6. Hariduskonverentsile "Õnnelik õpilane, õnnelik õpetaja" koolivaheajal, 18. märtsil 2013 kell 10.00 Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis.
Päevakava lisatud lingina.

Registreerimine konverentsile kooli kodulehel www.kuninga.parnu.ee alates 4. märtsist.


Lugupidamisega
Urve Krause

18. veebruar 2013

Roostevaba Raud


Pärnumaa koolide vaheline mälumäng “Roostevaba Raud”

Juhend


Mälumäng on mõeldud 2.-4. klasside õpilastele.
Mälumäng on pühendatud kirjanike Eno Raua 85. sünniaastapäevale ja loomingule ning Piret Raua loomingule.
Mälumängu ja kostüümipeo korraldavad koostöös SA Endla Teater, Pärnu Keskraamatukogu ja Jaak Känd.


Eesmärgid

 • õpilaste vaba aja sisustamine;
 • lugemishuvi tõstmine, Eno ja Piret Raua loominguga tutvumine;
 • Pärnu Keskraamatukoguga tutvumine ja lugejaskonna laiendamine;
 • teatrihuvi propageerimine ning loovuse ja loomingulisuse arendamine;
 • meeskonnatöö õppimine ja arendamine.
.

Osavõtjad

 • võistlus toimub Pärnu linna ja maakonna koolide 2.-4. klasside õpilasvõistkondadele;
 • võistkonda kuulub 7 mälumängijat, neist ühes voorus saab võistelda korraga kuni 5 mängijat (loomingulises koduülesandes kuni 7 mängijat);
 • ühest koolist (klassist) võib osaleda rohkem kui üks võistkond, võistkond võib koosneda erinevate klasside õpilastest.


Mälumängu süsteem ja temaatika

 • toimub kaks eelvooru, kus osalevad kõik eelnevalt registreerunud võistkonnad;
 • järgnevalt kohtuvad 8 edukamat võistkonda (kahe eelvooru kokkuvõttes) poolfinaalmängudes (kummaski 4 võistkonda);
 • kummastki poolfinaalist 2 paremat võistkonda pääsevad finaalmängu (kokku 4 võistkonda);
 • eelvoorud on klassikalised mälumängud (15 küsimust), kus teemadeks on: 
a) Eno ja Piret Raua lasteraamatud (70% küsimustest), (NB! vt lisa: teoste nimekiri)
b) Endla lastelavastused ja Eesti lasteteater (20% küsimustest),
c) Eno ja Piret Raua elulood (10% küsimustest).  
 • poolfinaal- ja finaalmängud koosnevad 4-st blokist:
a)      klassikalises blokis on tavalised mälumänguküsimused ülalnimetatud teemadel (3+1+1),
b)      koduülesandeks on näitemäng mõne Eno või Piret Raua raamatu põhjal,
c)      raamatukogu blokk – loovülesanne raamatuga,
d)     kirjanduskammi blokis lahendatakse Eno ja Piret Raua loomingu teemaline ristsõna.
 • Eno ja Piret Raua loomingule pühendatud kostüümipidu

Mängujuht ja kohtunikud

 • küsimused ja ristsõnad koostab Jaak Känd (alias Gulliver);
 • mängujuhina tegutseb Jaak Känd;
 • kohtunikekogusse kuuluvad Karin Känd (Ülejõe gümnaasium) ning Pärnu Keskraamatukogu ja teater Endla esindajad.Mälumängu ajakava ja toimumispaigad

 • mälumängu eelvoorud toimuvad Endla teatri Sammassaalis, poolfinaalid ja finaal toimuvad Pärnu Keskraamatukogu lasteosakonnas;
 • esialgsed eelvoorude toimumispäevad on 14. märtsil ja 2. aprillil 2013, poolfinaalid ja finaal toimuvad aprillis;
 • Eno ja Piret Raua loomingule pühendatud kostüümipidu toimub aprilli lõpus või mai alguses Endla teatris

NB! eelvoorude toimumispäevad on esialgsed, muudatustest ja täpsustustest ajakavas teatame hiljemalt 1. märtsiks 2013 !NBAuhinnad ja suur kostüümipidu

 • autasustatakse eelvoorude, poolfinaalide ja finaalmängu võitjaid;
 • 4 edukamat võistkonda saavad auhinnad;
 • üllatusauhinnad;
 • võitjate autasustamine toimub Eno ja Piret Rauale pühendatud KOSTÜÜMIPEOL Endla teatris aprilli lõpus või mai alguses. Kostüümipeole on oodatud kõik mälumängus osalenud 2.-4. klasside õpilased ja õpetajad kostümeeritutena Eno ja Piret Raua lasteraamatute kangelasteks; oodatud on näitemängud ja etteasted, paremaid kostüüme premeeritakse. Kostüümipeole palume eelnevalt registreeruda, samuti anda teada oma esinemissoovist (NB! teata etteaste orienteeruv pikkus !NB) kuni 19. aprillini 2013
e-posti aadressil jaakkand88@hotmail.com (märksõna „kostüümipidu”) või telefonil
56468316 (Jaak Känd).


Registreerimine ja info

 • võistkonnad tuleb mälumängule registreerida kuni 11. märtsini 2013 e-posti aadressil jaakkand88@hotmail.com, registreerimisel märkida võistkonna liikmete nimed ja klassid, juhendaja (nimi, e-post, telefon);
 • infot mälumängu kohta saab ülaltoodud e-posti aadressil või helistades telefonil 56468316 (Jaak Känd);
 • mälumängu kodulehekülg asub aadressil http://gulliver.kand.pri.ee


Lisa: lasteraamatute nimekiri, millest tulevad küsimused
 • Eno Raud „Kilplased“
 • Eno Raud „Naksitrallid“ (1. ja 2. raamat)
 • Eno Raud „Jälle need naksitrallid“ (1. ja 2. raamat)
 • Eno Raud „Suvejutte veski alt“
 • Piret Raud „Tobias ja teine B“
 • Piret Raud „Sanna ja salakütid“
 • Piret Raud „Printsess Luluu ja härra Kere“
 • Piret Raud „Ernesto küülikud“


Loodusõhtu Urmas Tartesega


Minu lemmikauto 2013


MTÜ Kivisisalik kuulutab välja üleriigilise autode joonistamise võistluse 1.-6. klassi poistele

MINU LEMMIKAUTO 2013

Joonistusvõistlus MINU LEMMIKAUTO sai alguse 2005. aastal ning on pühendatud Tartu Kivilinna Gümnaasiumis õppinud andeka poisi Oliver Opmanni mälestusele.
Tänavuse joonistusvõistluse  teemaks on  ERIOTSTARBELISED  AUTOD.
Autod leiavad rakendust väga erinevates eluvaldkondades.  Politsei-, tuletõrje- ja kiirabisõidukeid ei ole mitte ainult näha, vaid ka kaugelt kuulda, kui nad kihutavad appi abivajajatele. Eriline otstarve on kraana- ja seguautodel. Kaubaautod veavad kaupa, prügiautod prügi. Golfiväljakul aitab varustust transportida spetsiaalne auto.  Vaadake ringi, missuguseid eriotstarbelisi autosid olete märganud, tutvuge autoajakirjadega, -raamatutega ning vormistage see huvitavaks kunstitööks.

Võistlusele MINU LEMMIKAUTO 2013 oodatakse 1.-6. klassi poiste kunstitöid vabalt valitud tehnikas A3 formaadis.
Töö vormistamine: töö tagumisele küljele kirjutada trükitähtedega
·         ees- ja perekonnanimi;
·         kool;
·         klass;
·         juhendaja nimi;
·         kontaktandmed; telefon, e-post,
Tööd tuleb saata või  tuua HEA ALGUSE KOOLITUSKESKUSESSE, Veski tänav 42, Tartu 50409
Märksõna: MINU LEMMIKAUTO 2013
Tööde esitamise tähtaeg on 5. aprill 2013
Töid hinnatakse kuues erinevas vanusegrupis. Parimatele auhinnad. Valitud töödest korraldatakse näitus, mida saab vaadata Vanemuise suures majas 3. maist kuni hooaja lõpuni.
Autasustamine toimub 3. mail  Vanemuise suures majas.
Vaata ka meie kodulehekülge  http://web.zone.ee/lemmikauto

Lisainfo:
Elma Piirimägi
elmapiirimagi@hot.ee
tel. 553 3730

5. veebruar 2013

Täienduskoolituse "Häälepaeltest patsid-satsid. Praktiline sissejuhatus hääle- ja kõnetehnikatesse" info


Tartu ülikooli eesti keele osakond ja Haridus- ja Teadusministeerium kutsuvad Pärnumaa
õpetajaid täienduskoolitusele “Häälepaeltest patsid-satsid. Praktiline sissejuhatus hääle- ja
kõnetehnikatesse”.

Koolitus toimub 11.,19. ja 27. veebruaril ning 7. märtsil 2013 kell 11.00-15.00 Pärnus.

Koolituse eesmärk on anda õpetajatele teadmisi ja praktilisi oskusi hääle- ja kõnetehnikatest (hingamisest, keha ja hääle kasutamisest, kõnest, kahekõnest, loo loomisest ja selle esitamise viisidest). Õpetajatele antakse võimalus õppida tundma oma põhilisi tööriistu. Kursuse raames minnakse tagasi loo esitamise algallikate juurde ja proovitakse läbi kõik sammud, et teistele lugu rääkida.

Koolituse sisu on järgmine:
- keha: kehasoojendus ja kehatunnetuse harjutused;
- hingamine: hingamise instrumendid, õhuvoolu liikumise taju, valitsemine ja kontroll;
- hääl: heli teke, hääle tegemine versus hääle andmine, juhtimine ja kontroll, häälikute ja  häälikuühendite moodustamine, sõna kasutamine;
- kõne: kõne kujunemine, kõne moodustamine ja kontroll, kõnemeele arendamine;
- lugu: loo loomine, loo partituurid ja ehitus;
- tekst: teksti valimine, analüüs ja omandamine, teksti esitamine;
- kahekõne: ruum ja akustika, partner ja publik, järelkajad;
- iseseisev töö.

Koolitaja on Vahur-Paul Põldma.

Koolitus on õpetajatele HTMi toel tasuta.

Koolitusgrupis on neli vaba kohta. Registreeruda saab 5. veebruarini TÜ õppeinfosüsteemi lingi abil:https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=50184&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0 või telefonitsi  5664 8520.


Lugupidamisega

Triinu Laar
täiendõppe projektijuht
TÜ eesti keele osakond
+372 5664 8520

Pärnu Nukuteatri ülekutse


PÄRNU    NUKUTEATRI   KUTSE KÕIKIDELE  LASTEKASVATAJATELE

Pärnu Nukuteater alustab oma tegevust etendusega „Tuhkatriinu ball“ 17.märtsist.
Kavas on etendused kogu koolivaheaja vältel, s.o.18.03- 23.03 algusega kell 13.00.

Ballietenduste pilet maksab kõigile 3€ ja piletiga saavad lapsed kaasa  krooni, mida ballipildis kaasa tantsides juustes kanda. Selle võib kodus ka ära kaunistada, ehkki kroon ise on juba kuldne. Ja eriti vahva oleks kui lasteõpetajad eelnevalt lastele Grimmide muinasjuttu loeksid. Nukuteatri sõnumi leiavad lapsed aga etendusest.

Pärnu Nukuteatri saal asub esialgu Laatsareti 12.a.,mis on Hansagümnaasiumi lähedal ja maja paistab Riia maanteele.

Häid teatrielamusi teatrikuul.

Lugupidamisega Pärnu Nukuteatri direktor Eha Tammiku.
Kontakt 5281454; 4436666.