18. veebruar 2013

Roostevaba Raud


Pärnumaa koolide vaheline mälumäng “Roostevaba Raud”

Juhend


Mälumäng on mõeldud 2.-4. klasside õpilastele.
Mälumäng on pühendatud kirjanike Eno Raua 85. sünniaastapäevale ja loomingule ning Piret Raua loomingule.
Mälumängu ja kostüümipeo korraldavad koostöös SA Endla Teater, Pärnu Keskraamatukogu ja Jaak Känd.


Eesmärgid

 • õpilaste vaba aja sisustamine;
 • lugemishuvi tõstmine, Eno ja Piret Raua loominguga tutvumine;
 • Pärnu Keskraamatukoguga tutvumine ja lugejaskonna laiendamine;
 • teatrihuvi propageerimine ning loovuse ja loomingulisuse arendamine;
 • meeskonnatöö õppimine ja arendamine.
.

Osavõtjad

 • võistlus toimub Pärnu linna ja maakonna koolide 2.-4. klasside õpilasvõistkondadele;
 • võistkonda kuulub 7 mälumängijat, neist ühes voorus saab võistelda korraga kuni 5 mängijat (loomingulises koduülesandes kuni 7 mängijat);
 • ühest koolist (klassist) võib osaleda rohkem kui üks võistkond, võistkond võib koosneda erinevate klasside õpilastest.


Mälumängu süsteem ja temaatika

 • toimub kaks eelvooru, kus osalevad kõik eelnevalt registreerunud võistkonnad;
 • järgnevalt kohtuvad 8 edukamat võistkonda (kahe eelvooru kokkuvõttes) poolfinaalmängudes (kummaski 4 võistkonda);
 • kummastki poolfinaalist 2 paremat võistkonda pääsevad finaalmängu (kokku 4 võistkonda);
 • eelvoorud on klassikalised mälumängud (15 küsimust), kus teemadeks on: 
a) Eno ja Piret Raua lasteraamatud (70% küsimustest), (NB! vt lisa: teoste nimekiri)
b) Endla lastelavastused ja Eesti lasteteater (20% küsimustest),
c) Eno ja Piret Raua elulood (10% küsimustest).  
 • poolfinaal- ja finaalmängud koosnevad 4-st blokist:
a)      klassikalises blokis on tavalised mälumänguküsimused ülalnimetatud teemadel (3+1+1),
b)      koduülesandeks on näitemäng mõne Eno või Piret Raua raamatu põhjal,
c)      raamatukogu blokk – loovülesanne raamatuga,
d)     kirjanduskammi blokis lahendatakse Eno ja Piret Raua loomingu teemaline ristsõna.
 • Eno ja Piret Raua loomingule pühendatud kostüümipidu

Mängujuht ja kohtunikud

 • küsimused ja ristsõnad koostab Jaak Känd (alias Gulliver);
 • mängujuhina tegutseb Jaak Känd;
 • kohtunikekogusse kuuluvad Karin Känd (Ülejõe gümnaasium) ning Pärnu Keskraamatukogu ja teater Endla esindajad.Mälumängu ajakava ja toimumispaigad

 • mälumängu eelvoorud toimuvad Endla teatri Sammassaalis, poolfinaalid ja finaal toimuvad Pärnu Keskraamatukogu lasteosakonnas;
 • esialgsed eelvoorude toimumispäevad on 14. märtsil ja 2. aprillil 2013, poolfinaalid ja finaal toimuvad aprillis;
 • Eno ja Piret Raua loomingule pühendatud kostüümipidu toimub aprilli lõpus või mai alguses Endla teatris

NB! eelvoorude toimumispäevad on esialgsed, muudatustest ja täpsustustest ajakavas teatame hiljemalt 1. märtsiks 2013 !NBAuhinnad ja suur kostüümipidu

 • autasustatakse eelvoorude, poolfinaalide ja finaalmängu võitjaid;
 • 4 edukamat võistkonda saavad auhinnad;
 • üllatusauhinnad;
 • võitjate autasustamine toimub Eno ja Piret Rauale pühendatud KOSTÜÜMIPEOL Endla teatris aprilli lõpus või mai alguses. Kostüümipeole on oodatud kõik mälumängus osalenud 2.-4. klasside õpilased ja õpetajad kostümeeritutena Eno ja Piret Raua lasteraamatute kangelasteks; oodatud on näitemängud ja etteasted, paremaid kostüüme premeeritakse. Kostüümipeole palume eelnevalt registreeruda, samuti anda teada oma esinemissoovist (NB! teata etteaste orienteeruv pikkus !NB) kuni 19. aprillini 2013
e-posti aadressil jaakkand88@hotmail.com (märksõna „kostüümipidu”) või telefonil
56468316 (Jaak Känd).


Registreerimine ja info

 • võistkonnad tuleb mälumängule registreerida kuni 11. märtsini 2013 e-posti aadressil jaakkand88@hotmail.com, registreerimisel märkida võistkonna liikmete nimed ja klassid, juhendaja (nimi, e-post, telefon);
 • infot mälumängu kohta saab ülaltoodud e-posti aadressil või helistades telefonil 56468316 (Jaak Känd);
 • mälumängu kodulehekülg asub aadressil http://gulliver.kand.pri.ee


Lisa: lasteraamatute nimekiri, millest tulevad küsimused
 • Eno Raud „Kilplased“
 • Eno Raud „Naksitrallid“ (1. ja 2. raamat)
 • Eno Raud „Jälle need naksitrallid“ (1. ja 2. raamat)
 • Eno Raud „Suvejutte veski alt“
 • Piret Raud „Tobias ja teine B“
 • Piret Raud „Sanna ja salakütid“
 • Piret Raud „Printsess Luluu ja härra Kere“
 • Piret Raud „Ernesto küülikud“


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar