22. veebruar 2012

Lugemine kaunite kunstide kaudu.

Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames sisustab EKÕL (Eesti Klassiõpetajate Liit) oma esimest tegutsemisaastat piirkonnapäevadega „Parima praktika jagamine“, kus oma kogemusi jagavad tegevõpetajad.

10. märtsil “Lugemine kaunite kunstide kaudu” Haapsalus (osalevad Läänemaa, Pärnu, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Hiiumaa klassiõpetajad);


Liidu liikmetele on üritus tasuta, osaleja tasub ise sõidukulud.

Mitteliikmetele osalemistasu 20 eurot.

Päevakavaga saate tutvuda siin http://bit.ly/yprSeY

Registreerimine piirkonnapäevale Haapsalus 5. märtsiks selle http://bit.ly/ziSIXV kaudu

Ootame aktiivset osavõttu!

EKÕL-i juhatus

21. veebruar 2012

Konverents​ "See on turvaline IT!" - 22. märtsil Pärnus

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL)  kutsub teie kooli õpetajaid  osalema konverentsil „See on turvaline IT!“,  mis toimub 22. märtsil  2012 Pärnus Endla Küünis.

Tehnoloogia ja Internet on tänapäeva noorte elu lahutamatu osa. Sageli tundub, et lapsed ja noored on tehnoloogia kasutamisel täiskasvanutest palju osavamad ja kogenenumad.  Kuid kas me täiskasvanutena oleme alati teadlikud, millega meie õpilased, hoolealused või noored kaaslased tegelikult veebis kokku puutuvad? Kas oskame ära tunda ohtlikke olukordi ning kas teame, kuidas vajadusel noori suunata ja aidata?

Selleks, et neile küsimustele vastus saada, tutvustavad Pärnus  toimuval konverentsil Eesti IT-ettevõtted, mis suunas tehnoloogia areneb ning mida tuleks internetiohutuse seisukohast silmas pidada. Samuti räägitakse, kuidas tõsta noorte teadlikkust Interneti turvalisest kasutamisest ning mida teha ja kuidas sekkuda, kui on põhjust arvata, et  Interneti asjatundmatu kasutamine toob kaasa noore jaoks soovimatuid riske või keerulisi olukordi.

Konverentsil astuvad üles  Webmedia juht Taavi Kotka, Sertifitseerimiskeskuse juht  ja internetiturvalisuse koolitaja Kalev Pihl,  Riigi Infosüsteemi Ameti infoturbeekspert  Anto Veldre, Pelgulinna Gümnaasiumi haridustehnoloog ja projekti Targalt Internetis koolitaja Birgy Lorenz,  BCS Koolituse koolitaja Tarmo Rosenfeldt ning  Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna vanemkomissar Anu Baum.

Konverents on osalejatele tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.

Registreerumine  15. märtsini 2012, registreerumisvormi leiate siit 

Päevakavaga saate lähemalt tutvuda  siin.

elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond". Konverents viiakse läbi Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL)  ja BCS Koolituse koostöös.

Lisainfot veebilehelt www.itl.ee

Heade soovidega,
Urve Mets
BCS Koolitus

"Tere, Kevad!" kutsub taas!

Juba 17. korda algab loodushariduslik ettevõtmine "Tere, Kevad!".
Kutsume taas lapsi koos õpetajate ja vanematega loodusesse kevadet otsima ja leidma ning oma tegemisi ja leidusid ka teistega jagama.
Osalema on oodatud koolide 1. - 9. klasside õpilased ning lasteaedade vanemate rühmade lapsed koos õpetajatega. Projekti põhitegevused algavad 1. märtsil ja kestavad mai keskpaigani.
"Tere, Kevad!" eesmärgiks on lähendada lapsi loodusele ning õpetada neid ja nende vanemaid märkama looduses toimuvaid muutusi. Kevade otsimise käigus õpivad lapsed tundma mitmeid looma- ja taimeliike: vaadeldakse 35 Eestis laialt levinud looma- ja taimeliigi ilmumist kevadisse loodusesse. Kevadekuulutajateks on valitud esimesena õitsema hakkavad taimed (nt. sinilill, paiseleht, ülane, võilill, maikelluke), saabuvad rändlinnud (nt. põldlõoke, kuldnokk, valge-toonekurg, suitsupääsuke, kägu), esimestena ärkavad liblikad (koerliblikas ja lapsuliblikas) ja kahepaiksed (rohukonn), esimesed seened (karikseen ja kevadkogrits).
Lapsed panevad kirja nende ilmumise kuupäeva – lindude laul, taimede õitsema hakkamine – ning sisestavad selle projekti kodulehel asuva lihtsa vormi kaudu andmebaasi. Seda, millised kevadekuulutajad Eestimaa eri paikadesse ilmunud on ehk kui kaugele kevad Eestis arenenud on, saavad tabelite ja animeeritud kaartide kujul veebis jälgida nii osalejad kui ka kõik teised huvilised. Samuti on veebis kättesaadavad ka eelmiste aastate tulemused.
Lisaks vahetutele loodusvaatlustele sisaldab "Tere, Kevad!" ka mitmeid teemakohaseid lisategevusi: toimub piltide joonistamine kevadekuulutajatest, luuletuste kirjutamine ning kevadfotode konkurss. Jätkub ka väga populaarne loodusteemaline viktoriin kahes vanuserühmas, kus lapsed on nii küsijate kui ka vastajate rollis.
"Tere, Kevad!" on olnud laste hulgas väga populaarne, nii avastasid eelmisel aastal kevadet kokku üle 8000 lapse enam kui 260 koolist ja lasteaiast. Arvukat osalust ootame ka seekord. Loodushariduslik ettevõtmine "Tere, Kevad 2012!" saab teoks Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel, korraldavad MTÜ Studio Viridis Loodusharidus ja SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus.
Projekti põhitegevused algavad 1. märtsil ja kestavad mai keskpaigani.
Osalemiseks registreerumine on alanud ja see toimub projekti veebilehel http://tere.kevad.edu.ee (Registreerimine). Palume õpetajatel osalevad grupid registreerida veebruari lõpuks.
Veebruaris toimuvad koolitused õpetajatele, kel puudub varasem kevadvaatlustes osalemise kogemus. Koolitused toimuvad 23.02 Tallinnas ja 27.02 Tartus.
Lisainfo ja koolitusele registreerumine toimub projekti veebilehel http://tere.kevad.edu.ee (Koolitus).

Lisainfo:

Keskkonnaameti projekt

19. veebruar 2012

Olümpiaadide ülesanded-vastused.

Pärnumaa klassiõpetajate lehelt leiad ka toimunud olümpiaadide ülesandeid-lahendusi. Algus on tehtud. Saada lisa!

3. veebruar 2012

Loengud internetiturvalisusest.

Pärnu Õppenõustamiskeskus koostöös Lääne Politseiprefektuuriga viib Pärnu linna ja maakonna      koolides läbi loenguid internetiturvalisusest, mille eesmärgiks on suurendada õpilaste teadlikkust antud keskkonnas olevatest ohtudest ja vastutustundetu käitumise (küberkiusamine) võimalikest      tagajärgedest.
 
Loengu käigus tutvustatakse õpilastele valdkonda reguleerivaid õigusakte ning suhtlusportaalidest tulenevaid ohte, räägitakse internetivägivallast ning õpetatakse, mil moel saavad noored end      küberkeskkonnas kaitsta.
 
Loengud on Pärnu linna ja maakonna koolide õpilastele tasuta!
 Kui soovite loengut oma kooli/klasssi, võtke ühendust telefonil
443 1515 või kirjutage katlin.aadamsoo@onk.ee

Kätlin Aadamsoo

Lugemine lahedaks.

Klassiõpetaja, logopeed, õpikuautor, kirjastaja, uurija, huviline!

Ürituste sarja "Teadustekst lastele" järgmine seminar on 17. veebruaril kl 14.30-17.30 Paide Ühisgümnaasiumis.

Seminari teema on LUGEMINE LAHEDAKS: lugemisoskuse toetamine meetodi ja materjaliga.

Korraldamisel teevad koostööd Eesti Lugemisühing, Klassiõpetajate Liit ja õpetajakoolitajad Tallinna Ülikoolist.
Kavas:

Lugemisoskuse areng I kooliastmes.

Lihtne tekst teoorias ja praktikas.

Uurimusi lugemisest ja teksti mõistmisest.

Hea kogemuse ring.
Arutleme:

Kuidas jälgida ja hinnata lugemisoskust?

Kust ja kuidas leida lastele parajat lugemisvara?

Peakõneleja ja töötoa juht on Helin Puksand, PISA 2009 lugemisekspert. Kaasa teevad riikliku õppekava eesti keele töörühma liikmed Anne Uusen, Ene Hiiepuu ja Mare Müürsepp.

Osavõtt on tasuta, õpetajad saavad tõendi koolituse kohta.

Registreerimine kuni 15. veebruari õhtuni

1. veebruar 2012

7. veebruar 2012 Turvalise interneti päev


Projekti Targalt internetis meeskond kutsub kõiki koole tähistama Turvalise interneti päeva.
Turvalise interneti päeva tähistatakse 2012. aastal 7. veebruaril. Päeva juhtmõtteks on ”Avastame digimaailma üheskoos- turvaliselt”, mis rõhutab eri põlvkondade kogemuste ja oskuste ühendamise olulisust interneti turvalisemaks kasutamiseks.
Kutsume kõiki Eesti koole üles Turvalise interneti päeva tähistamise raames korraldama veebruaris vähemalt ühe teemakohase ürituse:
Turvalise interneti päeva tähistamise traditsioon sai alguse 2004. aastal ning kokkuleppeliselt on selleks päevaks veebruari teise nädala teisipäev. Euroopas kavandab ja koordineerib Turvalise interneti päeva tähistamist INSAFE võrgustik, kuhu kuuluvad Euroopa 30 riigi Turvalise interneti keskust. Eesti liitus INSAFE võrgustikuga 2010. aasta septembris, kui käivitus Eesti turvalise interneti keskuse projekt „Targalt internetis“. Projekti viivad ellu Tiigrihüppe Sihtasutus, MTÜ Lastekaitse Liit, Politsei- ja Piirivalveamet, Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Abikeskused.
Tutvuge kindlasti Turvalise interneti päeva (Safer Internet Day) kodulehega http://www.saferinternetday.org/web/guest/sid-2012.
INSAFE paneb kokku ka teemakohased materjalid, mida koolid saavad eelnevalt registreerudes endale tellida. Link registreeumisvormile: http://www.saferinternetday.org/web/guest/school-registration.
Projekti Targalt internetis suuremad ettevõtmised veebruaris 2012:
  • õpilaskonkurss “Avastame digimaailma üheskoos-turvaliselt” (tööde esitamise tähtaeg on 01.02);
  • 7. veebruaril ilmub temaatiline infoleht eesti ja vene keeles;
  • 7. veebruaril saab valmis Jänku-Jussi multikas interneti turvalisemast kasutamisest;
  • kahe nädala jooksul näidatakse telekanalites ja veebilehtedel teemakohaseid videoklippe;
  • 11. veebruaril toimub Targalt internetis perepäev Lindakivi kultuurikeskuses Tallinnas;
  • toimuvad temaatilised koolitused õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele erinevates maakondades.
Projekti Targalt internetis kodulehelt www.targaltinternetis.ee leiate eakohaseid materjale lastele ja noortele, õppematerjalide kogu õpetajatele, infot lapsevanematele.

Ilvi Pere
Tiigrihüppe Sihtasutus
Internetiturvalisuse projektijuht
ilvi@tiigrihype.ee