30. august 2014

HITSA Innovatsioonikeskuse koolitused

HITSA Innovatsioonikeskus alustab uut koolitushooaega! Kutsume registreeruma septembris algavatele koolitustele, mis on suunatud erinevate haridustasemete õpetajatele ja õppejõududele, samuti haridustehnoloogidele ning haridusasutuste juhtidele.

E-kursuse loomine õpikeskonnas Moodle08.09.-02.11.2014, veebipõhine õpe
Moodle on üks levinumaid vabal tarkvaral põhinevaid õpikeskkondi, kuhu on sisse ehitatud hulk erinevaid õppimist toetavaid võimalusi - õppematerjalide esitamine, ülesannete ja testide loomine ning kasutamine, foorum jne. Koolituse eesmärk on õpetada osalejaid iseseisvalt kasutama õpikeskkonda Moodle oma kursuste loomisel ning õppetöö läbiviimisel. Tutvu koolituse lisainfoga ja registreeru siit.

Ühistöö vahendid15.09.-02.11.2014, veebipõhine õpe
Ühistööoskus on üks digiajastu võtmeoskustest. Kõikide kooliastmete õpetajatele ja õppealajuhatajatele mõeldud kursusel õpetatakse kasutama erinevaid veebipõhiseid vahendeid, mis võimaldavad ühistööd läbi viia nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab koos kirjutada, joonistada ja palju muud põnevat koos luua. Tutvu koolituse lisainfoga ja registreeru siit.

Arvutiga joonistamine
15.09.-05.10.2014, veebipõhine õpe
Riikliku õppekava järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada õppematerjalide koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite kujundamisel, samuti animafilmide loomisel. Tutvu koolituse lisainfoga ja registreeru siit.

Tuleviku õpetaja: Õpetaja digitaalses ühiskonnas17.09.-08.10.2014, Tallinnas koos iseseisva õppega
Koolituse „Õpetaja digitaalses ühiskonnas“ eesmärgiks on tutvustada digitaalsete vahendite vastutustundlikku ja ohutut kasutamist, autoriõiguste tundmist ja korrektset viitamist, mida on vaja nii õpetajate töös kui õpilaste iseseisvate tööde tegemisel. Mooduli läbimine loob valmisoleku digitaalsete vahendite vastutustundlikuks kasutamiseks järgides digitaalse etiketi, ohutu kasutamise, autoriõiguse, viitamise ja võrdse ligipääsu tagamise põhimõtteid. Tutvu koolituse lisainfoga ja registreeru siit.

Innovaatilised õpilood22.09.-16.11.2014, Tallinnas
Õpilugu on kirjeldus õpetaja ja õpilaste tegevustest, õppetöös kasutatud vahenditest ja keskkondadest. Õpilugu aitab õpetajal enda tööd mitmekesistada uudsete võtete ja meetoditega. Koolitusel tutvutakse mitmete erinevate õpilugudega ning töötatakse välja ning rakendatakse õpilastega kaasaegne ja põnev õpilugu. Samuti saab koolitusel osaleja hinnata enda tööd ja kooli taset innovatsiooniküpsuse mudeli abil, mis aitab kaasa nii õpetaja kui kooli edasisele arengule. Tutvu koolituse lisainfoga ja registreeru siit.

Vaata ka teisi septembris algavaid koolitusi:
Õppevideote loomine, 29.09-07.12.

 1.10.-5.11.2014, Pärnus koos iseseisva õppega
Koolituse Mooduli läbimine aitab osalejal ühendada oma ainealased ja pedagoogilised teadmised ning oskused tehnoloogia kasutamisega, et arendada õppijate õppimisoskusi, loovust ja innovaatilisust nii klassiruumis kui ka digitaalsetes keskkondades. Tutvu koolituse lisainfoga ja registreeru siit.

Koolitustele registreerumine
HITSA Innovatsioonikeskuse koolitustel on osalejate arv piiratud ning grupid komplekteeritakse registreerumiste järjekorras. Palun tutvuge enne koolitusele registreerumist koolituse kavaga ning hinnake, kas Teil on koolitusel osalemiseks ning sisuliste kodutööde tegemiseks piisavalt aega ja võimalust. Samuti palume meile teada anda, kui olete registreerunud, kuid soovite osalemisest loobuda. Koolitustele registreerumise üldiste tingimustega saab tutvuda siit.

Tulge ise ja võtke kolleegid kaasa!
HITSA Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, 12618 Tallinn
koolitus@hitsa.eewww.innovatsioonikeskus.ee

25. august 2014

tööpakkumine klassiõpetejale Tallinnas

Tere klassiõpetajad!

Kirjutan teile, et küsida, kas keegi teist või teie tuttavatest oleks huvitatud sellest sügisest Gustav Adolfi Gümnaasiumis 1. klassi õpetaja kohast? Tegemist on prantsuse keele klassiga, kuhu on katsetega valitud väga head õpilased ning sealsed kolleegid on samuti väga toredad. Ise sain teises koolis erialase tööpakkumise ning otsustasin selle vastu võtta. Nüüd aga otsin enda asemele uut inimest.

Kuna seal on töö juba alanud, siis on uue õpetaja leidmisega väga kiire! Palun, kui keegi on huvitatud või teab kedagi väga head klassiõpetajat, kes oleks huvitatud, võtke minuga kiiresti ühendust.

Tervitades,
Maarja Kell
56622482
maarjakell@gmail.com