29. august 2013

Keskkonnahariduse infopäev 5. septembril

Keskkonnaamet korraldab 5. septembril infopäeva Pärnu maavalitsuses.
Infopäev pakub õpetajatele hea võimaluse saada ülevaade oma maakonnas pakutavatest keskkonnahariduslikest tegevustest algaval õppeaastal.
Arvult viiendatele infopäevadele oodatakse lasteaiaõpetajaid, algklasside- ja loodusainete õpetajaid, koolijuhte, õppealajuhatajaid, klassijuhatajaid ja teisi huvilisi.
Tutvustatakse võimalusi alanud õppeaastal õpilastega keskkonnahariduslikes programmides osalemiseks, looduskeskuste külastamiseks ning spetsialistide kutsumiseks koolidesse.
Osalejatele jagatakse teabematerjale.

Keskkonnahariduse infopäevade korraldust toetab Euroopa Sotsiaalfondi programm "Keskkonnahariduse arendamine".

 Päikest!
Merike Palginõmm keskkonnahariduse spetsialist keskkonnaamet
53404486
Keskkonnahariduse uuenenud portaal www.keskkonnaharidus.ee

Pärnumaa keskkonnahariduse infopäev

Infopäeval tutvustatakse võimalusi alanud õppeaastal õpilastega
keskkonnahariduslikes programmides osalemiseks, looduskeskuste külastamiseks ning
spetsialistide kutsumiseks koolidesse.
Infopäevale ootame osalema algklasside ja loodusainete õpetajaid, huvijuhte,
õppealajuhatajaid ja teisi huvilisi.
Aeg: 05. september, kell 13.00-16.00
Koht: Pärnu Maavalitsuse II korruse saal. Akadeemia 2, Pärnu
Päevakava:
13.00-13.15 Kaasaegsed loodushariduse võimalused Pärnumaa
keskkonnahariduskeskuses. K. Narva, M. Einola
13.15–13.35 Keskkonnaameti keskkonnahariduslik tegevus 2013. M. Palginõmm,
M.Kiviselg
13.35–13.55 Uuenenud Kabli looduskeskus. M. Järv, RMK Kabli looduskeskus
13.55–14.15 Energiapaus
14.15-14.30 Kalanduse teabekeskuse võimalustest keskkonnahariduses. K. Pärn
14.30-14.45 "Siilike". U. Lekk, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
14.45-15.00 Õuesõppe võimalused reisikorraldaja abiga. M. Mann, Estonian Nature
Tours
15.00-16.00 Teabematerjalide jagamine
Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi
Registreerimine: kuni 4. septembrini merike.palginomm@keskkonnaamet.ee
Lisainfo: Merike Palginõmm, tel. 5340 4486
Infopäeva korraldust toetab ESF programm „Keskkonnahariduse arendamine“

27. august 2013

Kutse klassiõpetajatele

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja teaduskeskus AHHAA kutsuvad teid seminarile „Toit, tervis ja keskkond - õppevahendid koolidele“.
Seminar keskendub toidu ja keskkonna vahelistele seostele: selgitatakse toidutootmise keskkonnamõju, tutvustatakse projekti jooksul loodud õppematerjale, veebirakendusi ja näitust.

Seminar toimub reedel, 13. septembril 2013 Pärnu Keskraamatukogu rippsaalis (Akadeemia 3, Pärnu). Seminarile saab registreerida kuni kohtade täitumiseni või reedeni, 6. septembrini vormi https://docs.google.com/forms/d/1I2UhmY4M9zTWysgmhrDgDfXlljGcOTkFiUQkIWsxiR4/viewform kaudu.
Seminar on osalejatele tasuta.

Seminari ajakava
10.30 Tervituskohv
11.00 Sissejuhatus - Eva-Liisa Orula (TÜ loodusmuuseum)
11.15 Ettekanne „Mis on toote olelusring?“ - Siret Talve (Tallinna Tehnikaülikool, TÜ loodusmuuseum) 12.00 Ettekanne „Saasteained kalades“ - Arvo Tuvikene (Eesti Maaülikool)
13.00 Kohvipaus
13.45 Toidu-, tervise- ja keskkonnateemaliste veebirakenduste tutvustamine - Eva-Liisa Orula
14.00 Töötuba „Õpetaja käsiraamat ja selle kasutamine koolitunnis“ - Külli Relve (Audentese Erakool) 15.30 Näituse „Ahhaa, räim tomatis!“ tutvustamine - Triinu Vakmann (teaduskeskus AHHAA)
16.00 Seminari lõpp
Korraldajatel on õigus teha päevakavas muudatusi. Palume võimaluse korral kaasa võtta internetiühendusega süle- või tahvelarvuti, et töötoas veebirakendusi kasutada. Kogu Pärnu Keskraamatukogu territooriumil on traadita interneti leviala WiFi.

Seminar toimub projekti „FOODWEB - Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumusest teadlikkuseni“ raames.

Lisainfot projekti kohta leiab veebilehelt http://foodweb.ut.ee/. Ürituse läbi viimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) Kesk-Läänemere Interreg IV A 2007-2013 programmi vahendusel.

Kohtumiseni seminaril!

5. august 2013

Aita valida uuele aabitsale kunstnik

Kirjastus Künnimees soovib teie arvamust 2014/15 õppeaastal ilmuva Aabitsa (autorid Siiri Laidla, Küllike Kütimets, Mare Kütt) kunstniku leidmiseks. Kirjastus on valinud välja 3 kunstnikku, kelle proovitöid näete järgmisel aadressil:
http://www.eformular.com/ehalam/aabits.html
 
Palume avaldada oma arvamust  Seda aadressi võib levitada oma kolleegide, laste ja nende vanemate hulgas.
 
Aabitsa käsikirjaga saab lähemalt tutvuda aadressil
 

Tervitades
EKÕL juhatus