29. august 2013

Keskkonnahariduse infopäev 5. septembril

Keskkonnaamet korraldab 5. septembril infopäeva Pärnu maavalitsuses.
Infopäev pakub õpetajatele hea võimaluse saada ülevaade oma maakonnas pakutavatest keskkonnahariduslikest tegevustest algaval õppeaastal.
Arvult viiendatele infopäevadele oodatakse lasteaiaõpetajaid, algklasside- ja loodusainete õpetajaid, koolijuhte, õppealajuhatajaid, klassijuhatajaid ja teisi huvilisi.
Tutvustatakse võimalusi alanud õppeaastal õpilastega keskkonnahariduslikes programmides osalemiseks, looduskeskuste külastamiseks ning spetsialistide kutsumiseks koolidesse.
Osalejatele jagatakse teabematerjale.

Keskkonnahariduse infopäevade korraldust toetab Euroopa Sotsiaalfondi programm "Keskkonnahariduse arendamine".

 Päikest!
Merike Palginõmm keskkonnahariduse spetsialist keskkonnaamet
53404486
Keskkonnahariduse uuenenud portaal www.keskkonnaharidus.ee

Pärnumaa keskkonnahariduse infopäev

Infopäeval tutvustatakse võimalusi alanud õppeaastal õpilastega
keskkonnahariduslikes programmides osalemiseks, looduskeskuste külastamiseks ning
spetsialistide kutsumiseks koolidesse.
Infopäevale ootame osalema algklasside ja loodusainete õpetajaid, huvijuhte,
õppealajuhatajaid ja teisi huvilisi.
Aeg: 05. september, kell 13.00-16.00
Koht: Pärnu Maavalitsuse II korruse saal. Akadeemia 2, Pärnu
Päevakava:
13.00-13.15 Kaasaegsed loodushariduse võimalused Pärnumaa
keskkonnahariduskeskuses. K. Narva, M. Einola
13.15–13.35 Keskkonnaameti keskkonnahariduslik tegevus 2013. M. Palginõmm,
M.Kiviselg
13.35–13.55 Uuenenud Kabli looduskeskus. M. Järv, RMK Kabli looduskeskus
13.55–14.15 Energiapaus
14.15-14.30 Kalanduse teabekeskuse võimalustest keskkonnahariduses. K. Pärn
14.30-14.45 "Siilike". U. Lekk, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
14.45-15.00 Õuesõppe võimalused reisikorraldaja abiga. M. Mann, Estonian Nature
Tours
15.00-16.00 Teabematerjalide jagamine
Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi
Registreerimine: kuni 4. septembrini merike.palginomm@keskkonnaamet.ee
Lisainfo: Merike Palginõmm, tel. 5340 4486
Infopäeva korraldust toetab ESF programm „Keskkonnahariduse arendamine“

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar