16. veebruar 2014

AMI lähemad kursused klassiõpetajatele

Head klassiõpetajad
Tere

saadame uue info lähiajal  Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskuse poolt Tallinnas ja Tartus läbiviidavate klassiõpetajate kursuste kohta. Teave tuleb lähipäevil ka koduleheküljele http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/

nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kõikide kursuste info ja registreerimine:
e-post: tallinn@ami.ee
tel: 6816414
     56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena talvejätku
AMI AK
-------------
*   kursus  "Põnevaid õpetamisvõimalusi I kooliastme õppeainetes"

TALLINNAS
esmaspäeval, 17.märtsil kl 11.00- 16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Õnnepalee õuemaja)
 nb! Tartus toimus sama kursus 13.detsembril!
Teemad:
* Praktilisi võtteid tunnetusprotsesside arendamiseks I kooliastme õppetundides;
* Õpilaste õpioskuste arendamine läbi teatmeteoste;
* Loovuse arendamine läbi eesti keele ja kunstiõpetuse (kahe õppeaine lõiming);
* Erinevaid metoodilisi võtteid
     Kursusel käsitletakse õppeainetest rohkem eesti keelt, aga samuti matemaatikat, loodusõpetust ja käelist tegevust.
Lektorid: Anne Orav, Taimi Ruusmäe

Kursuse osalustasu 55.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
--------
*  veel üks lisakursus "Emakeele ja matemaatika õpitulemused I kooliastmes".
nb! Tegemist 2013.a. kevadel toimunud kursuste kordusega. Materjale uuendatud. Selle hooaja eelmised kursused toimusid Tartus 21.jaanuaril ning Tallinnas 28.jaanuaril ja 11.veebruaril

TALLINNAS kolmapäeval, 19.märtsil kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Õnnepalee õuemaja) 
    Teemad:
     * funktsionaalse lugemisoskuse arendamine;
     * erinevate harjutuste/ülesannete tüübid;
     * 3. kl tasemetöödest emakeeles ja matemaatikas
Lektor: Küllike Kütimets

  Kursuse osalustasu 57.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
-------
* kursus "Matemaatika õpetamisest algklassides ja selle lõiming teiste ainetega"

 TARTUS neljapäeval, 20.märtsil kl 11.00- 16.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides.
nb! Tallinnas toimus sama kursus 27.novembril!
Teemad:
     *  Matemaatika ja loodusõpetus- mustrid ja ornamendid loodusest;
     *  Matemaatika ja emakeel- mitmesugused eakohased loovülesanded.
Lektor:  Eve Burmeister

Kursuse osalustasu 55.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
--------
* Info juba varem väljakuulutatud väärtuskasvatuse kursuse kohta siin
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#vaartuskasvatus
Võimalik Tartu kursuse toimumise aeg vahemikus 21-25.aprill

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar