28. oktoober 2014

HITSA koolitused novembris

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) kutsub õpetajaid ja õppejõude, samuti haridustehnolooge ning haridusasutuste juhte novembris algavatele koolitustele. Vaata kõiki algavaid koolitusi aadressil https://koolitus.hitsa.ee/

Tehnoloogia ja uurimuslik õpe
03.11-04.12, Tartu (auditoorne)
Kursuse „Uurimuslik õpe ja IKT“ käigus õpitakse, kuidas kaasaaegseid tehnoloogiaid kasutades uurimust kavandada, teostada ning tulemusi esitada. Tutvu kursuse lisainfoga ja registreeru siit.

Tehnoloogia ja loovus
04.11-25.11, Tartu (auditoorne)
05.11-26.11, Võru (auditoorne)
KursusLoovus ja kaasaaegsed tehnoloogiadtutvustab erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja loovuse arendamise internetipõhiseid ühistöö vahendeid. Tutvu kursuse lisainfoga ja registreeru siit.

eTwinning kursused
Programm eTwinning pakub õpilastele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele võimaluse osaleda koolidevahelises koostöös IKT kaasabil. eTwinning on suhtlusvõrgustik, mis koondab õpetajaid üle Euroopa. Novembris algavad koolitused:

·         eTwinning projektid koolielus03.11-30.11 (veebipõhine)
Kursusel osalejad saavad ülevaate erinevatest koostööprojektide võimalustest, õpivad koostama projektikava, seda siduma projektiideega ning tutvuvad projektitööks vajalike veebivahenditega. Tutvu lisainfoga ja registreeru siit.
·         eTwinning koolitus algajatele14.11-15.11 (auditoorne)
Kahepäevasel koolitusel tutvustatakse eTwinning programmi ning antakse ülevaade eTwinning portaali võimalustest koostööpartneri leidmisel ning õpiprojekti läbiviimisel. Tutvu lisainfoga siit.

Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul
15.11-13.12 (kombineeritud,kontaktpäev Türil)
Koolitus annab teadmised, millised on õppijate individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digitaalsetes keskkondades õppides ning millised tehnoloogilised vahendid sobivad õppijate toetamiseks ja hindamiseks. Tutvu koolituse lisainfoga ja registreeru siit.
Koolitus kuulub Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi ning koolitusel osalemise eeldusena peab osalejal olema digitaalne arengumapp

Arvutiga joonistamine
10.11-30.11 (veebipõhine)
Arvutigraafikaoskustega saab koostada õppematerjale, slaidiesitlusi, kujundada wikisid, blogisid, plakateid, kiituskirju, diplomeid, luua animafilme. Kursus tutvustab vabavaralist joonistusprogrammi Inkscape. Tutvu lisainfoga ja registreeru siit.

MSW Logo II programmeerimine
16.11-14.12 (veebipõhine)
MSW Logo sobib õppekeeleks enne päris programmeerimise juurde asumist. Programmiga sooritatakse keerulisemaid loovust arendavaid ülesandeid (mustrid, liikuvad pildid jms), mis panevad õpilasi analüütiliselt mõtlema ning õpetavad nägema põhjuse ja tagajärje vahelist seost. Kursus on mõeldud klassiõpetajatele, kes on läbinud koolituse “Tutvumine programmiga MSW Logo I”. Tutvu lisainfoga ja registreeru siit.


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, Tallinn
Tel 628 5802
info@hitsa.ee       

Oleme rõõmsad, kui leiate võimaluse info edasi saatmiseks ka oma kolleegile – võib-olla on just tema jaoks siin midagi kasulikku!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar