28. oktoober 2014

Eesti Haridusfoorum'2014 "Haridusuuendajate kokkutulek", 14. novembril TÜ Narva Kolledžis

Hea haridushuviline!

Eesti Haridusfoorum kutsub Teid osalema suurfoorumil, mis toimub 14. novembril, kell 11-18, TÜ Narva Kolledžis ja kannab nime "Haridusuuendajate kokkutulek". Foorumile on oodata esinema ja kaasa mõtlema haridusuuenduslikel põhimõtetel tegutsevate organisatsioonide ja mõttekodade esindajaid.
Kirjale on lisatud foorumi päevakava tutvustav fail ja foorumi eesmärkide kokkuvõte, mille leiate kirja sisust.
Osavõtuks palume registreeruda 7. novembrini (k.a.) SIIN.
Tallinnast ja Tartust saab 14.novembril foorumile ja tagasi ühise bussiga, kui on vähemalt 15 huvilist. Sellepärast andke palun aegsasti teada, kui olete transpordi saamisest huvitatud e-maili aadressil: liis.turu@haridusfoorum.ee . Täpsustage kirjas kindlasti soovitud marsruuti1) soovin kasutada Tartu- Narva foorum-Tartu ühist bussi 2) soovin kasutada Tallinn- Narva foorum-Tallinn ühist bussi.

"Haridusuuendajate kokkutuleku" taust ja eesmärgid

Eesti elukestva õppe strateegia viie põhieesmärgi seas on kaks olulist, omavahel seotud sihti. Esiteks, muutused õpikäsituses, mis kõige üldisemalt tähendab et iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, kriitilist mõtlemist, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õpikäsitust rakendatakse mistahes õppimiskeskkonnas erinevatel eluetappidel lasteaiast täiendkoolitusteni. Teiseks, pädevad ja motiveeritud õpetajad ja õppeasutuste juhid, kelle tööd hinnatakse tulemuste järgi ja tasustatakse vääriliselt. Hilisemad avalikud arutelud on näidanud, et nende eesmärkide tähendusväljad on laiad ja sisaldavad vägagi erinevaid arusaamu nende eesmärkide tähendusest, eriti aga võimalikest viisidest, kes ja mida selleks (uutmoodi) peaks tegema.
Foorum EHF´ 2014 tahab leida ideid ja pakkuda lahendusi, kuidas nende strateegiliste sihtide saavutamist oleks võimalik toetada kas siis riiklike programmide, koolide arengukavade, õpetajate jõustamise, horisontaalse koostöö jm kaudu.
EHF´2014 on interaktiivne, peamiseks meetodiks on rühmatöö, tulemuste kokkuvõtted ja tagasisidestamine. Foorumi töö sisendiks on haridus-ja teadusministri ettekanne strateegia teotusprogrammide kohta ning 2-3 teemat avavat ettekannet.
EHF´2014 toimub Narvas, 14.novembril. Foorumit võõrustab Tartu Ülikooli Narva Kolledž.
Palun jälgige kava täpsustusi Eesti Haridusfoorumi kodulehel: http://www.haridusfoorum.ee

Parimate soovidega,

Liis Turu
EHF teabejuht
+372 53 417 726

MTÜ Eesti Haridusfoorum
Narva mnt 25-510
10120, Tallinn
e-post:haridusfoorum@haridusfoorum.eeTel.: 6409173

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar