8. jaanuar 2012

TÜ psühholoogia instituudi koolitused, mis on rahastatud ESF projektist

Õpilase arengu eripärasid arvestav ja eduka koostöö põhimõtteid rakendav pedagoog

Toimumiskoht: Tartu Domus Dorpatensis, Ülikooli 7
Õppetöö toimumise kuupäevad: 12, 13, jaan, 7, 8 veebr 13,14 veebr 14, 15 märts
Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, soovitatavalt II – III kooliaste

Koolituse sisu:
Enese ja oma töö analüüs õpilase arengust ja individuaalsusest lähtuvalt
Arengulised eripärad ja individuaalsed erinevused:
- Arengupsühholoogia teooriad ja mudelid
- Lapse kognitiivne areng
- Muutused motivatsioonis ja emotsioonides
- Lapse sotsiaalne areng ja lastega suhtlemise iseärasused
Hariduslike erivajadustega lapsed
Arengut ja õpet toetav koostöö: koostöö lapsevanematega.
Arengut ja õpet toetav koostöö: koostöö kolleegide ja spetsialistidega
Registreerumine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=41509&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0
või
Signe Reppo
täienduskoolituse programmijuht
psühholoogia instituut
Tartu Ülikool
signe.reppo@ut.ee
+ 372 7375959
+ 372 5201846

Eneseanalüüsi, eduka suhtlemise ja otsustamise protsessi tundev ja rakendav pedagoog.

Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, soovitatavalt II – III kooliaste

Toimumiskoht: Tartu Domus Dorpatensis, Ülikooli 7
Toimumised: 29, 30 märts, 17, 18 aprill, 14, 15 mai, 7, 8 juuni 2012.
Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, soovitatavalt II – III kooliaste

Koolituse sisu:
- Suhete loomine ja säilitamine, suhted ja seotus, suhtlemisstereotüübid; põhilised iseärasused suhtlemisel lapse- ja noorukiealistga; sotsiaalsete reeglite omandamine
- Koduste suhete kvaliteedi seos kooliedukusega; sotsialisatsioon perekonnas, Kooli ja kodu koostöö seos kooliedukusega, koostöö võimalused
- Laste omavahelised sotsiaalsed suhted; sõprsussuhted ja sotsiaalne staatus; eakaaslaste mõju sostsiaalsele arengule; laste suhtlemise toetamine ja juhtimine.
- Konfliktsed suhted eakaaslastega; kiusamine, tõrjutus, nende kujunemist mõjutavad tegurid. Tekkinud probleemide lahendamine
- Õpetaja enda tõhusad ja enesekohased sotsiaalsed oskused. Konflikti juhtimine. Olemasolevate oskuste analüüs, puuduste kaardistamine, arendamine
Gupp ja selle juhtimine, abistamisoskused, kethestamisoskused, prableemilahendusoskused jmt.
- Eneseanalüüs. Huvide, võimete, väärtuste, isiksuseomaduste analüüs. Loovus. Enesehinnang. Erinevad rollid elus. Otsustamisoskuse arendamine.
- Karjääriplaneerimine ja elukestev õpe. õppimisvõimalused. Karjäärivalikuid toetavad tegevused. Praktilised oskused isikliku karjääri planeerimiseks. koostöö.
registreerumine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=41522&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0
või
Signe Reppo
täienduskoolituse programmijuht
psühholoogia instituut
Tartu Ülikool
signe.reppo@ut.ee
+ 372 7375959
+ 372 5201846

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar