12. jaanuar 2014

HITSA Innovatsioonikeskus kutsub osalema e-kursustele

HITSA Innovatsioonikeskus kutsub osalema jaanuaris algavatel koolitustel, mis on suunatud kõikide haridustasemete õpetajatele ja õppejõududele, samuti haridustehnoloogidele ning haridusasutuste juhtidele.

E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle
13.01.-09.03.2014, e-kursus
Moodle on üks levinumaid vabal tarkvaral põhinevaid õpikeskkondi, kuhu on sisse ehitatud hulk erinevaid õppimist toetavaid võimalusi - õppematerjalide esitamine, ülesannete ja testide loomine ning kasutamine, foorum jne. Koolituse eesmärk on õpetada osalejaid iseseisvalt kasutama õpikeskkonda Moodle oma kursuste loomisel ning õppetöö läbiviimisel. Tutvu koolituse lisainfoga siit.

Erivajadustega laps tavakoolis
20.01.-02.03.2014, e-kursus
Erinevate erivajadustega õpilasi on tavakoolis üha enam, kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest, tutvustatakse õppematerjalide loomise ja kohandamise võtteid ning kaasava tehnoloogia vahendeid. Tutvu koolituse lisainfoga siit.

Juhendite loomine
20.01.-09.03.2014, e-kursus
Erinevat tüüpi juhendite loomise oskus on tänapäeva koolis väga oluline. Käesoleval e-kursusel tutvuvad õpetajad erinevat liiki juhenditega (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend), õpivad neid hindama, looma ja avaldama internetis. Kursus on mõeldud algajatele. Tutvu koolituse lisainfoga siit.

Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul
25.01.-15.02.2014, e-kursus kahe kontaktpäevaga Tallinnas
Koolitus annab teadmised, millised on õppijate individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digitaalsetes keskkondades õppides ning millised tehnoloogilised vahendid sobivad erinevate õppijate toetamiseks ja hindamiseks. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
Koolitus kuulub
Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi ning enne algust on vaja iseseisvalt läbida kohustuslik eelmoodul Õpetaja pädevused digiajastul, tehes läbi selles kirjeldatud iseseisvad ülesanded.

Õpetaja professionaalne areng digiajastul
27.01.-16.03.2014, e-kursus ühe kontaktpäevaga Tartus
Koolituse läbimine võimaldab õpetajal arendada oma tööalaseid oskuseid digitaalsete vahendite efektiivsel kasutamisel õppetöös. Koolitusel käsitletavate teemade seas on muuhulgas reflektsioon õpetaja professionaalses arengus ja mudelid reflektsioonitasemete iseloomustamiseks; tutvustatakse professionaalse arengu erinevaid käsitlusi. Samuti saab ülevaate haridustehnoloogilistest pädevustest ning õpetaja kutsestandarditest. Tutvu koolituse lisainfoga siit.Koolitus kuulub Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi ning enne algust on vaja iseseisvalt läbida kohustuslik eelmoodul Õpetaja pädevused digiajastul, tehes läbi selles kirjeldatud iseseisvad ülesanded.

Koolitustele registreerumine
HITSA Innovatsioonikeskuse koolitustel on osalejate arv piiratud ning grupid komplekteeritakse registreerumiste järjekorras. Palun tutvuge enne koolitusele registreerumist koolituse kavaga ning hinnake, kas Teil on koolitusel osalemiseks ning sisuliste kodutööde tegemiseks piisavalt aega ja võimalust. Samuti palume meile teada anda, kui olete registreerunud, kuid soovite osalemisest loobuda. Koolitustele registreerumise üldiste tingimustega saab tutvuda siit.


Kohtumiseni koolitustel!
HITSA Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Raja 4c, 12616 Tallinn
koolitus@hitsa.ee
www.innovatsioonikeskus.ee

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar