22. oktoober 2013

Pärnu õpetajatele "Ohutu koolitee" kaardiprogrammi koolitus

Linnalabor korraldab 29. oktoobril kell 13:00 Paikuse põhikoolis Pärnu
linna ja maakonna õpetajatele koolitee ohtlike kohtade kaardistamise
programmi koolituse. Peamiselt on koolitus suunatud 4.-7. klasside
õpetajatele, kes soovivad arvutiklassi abil oma õppetegevust
mitmekesisemaks muuta. Programmi abil saavad õpilased kaardistada oma teekonda
koolini või koju, märkida ohtlikke või probleemseid kohti oma teel ning
töövihikute abil analüüsida oma liikumisvõimalusi ja linnaruumi.
Programm võimaldab õpetajatel hinnata õpilaste tähelepanelikkust,
probleemide kirjeldamist,  väljendusoskust ning liiklusteadmisi.

Koolitusel tutvustab Linnalabor meetodeid, kuidas koolid saavad
kaardiprogrammi abil õpilaste kooliteed ohutumaks muuta ja soodustada
keskkonnasõbralikumaid liikumisviise nii lastele kui nende vanematele.

Koolitus kestab kuni 1,5 tundi.

Registreerumine kuni 25. oktoobrini aadressil: kaur@linnalabor.ee

Parimat
Kaur Sarv

Linnalabor
Tel +372 509 0895


Allpool taustainfo Linnalabori varasematest koolides kaardistamistest
Tallinnas ja Harjumaal.

2012-13 kaardistas Linnalabor Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel
ja koostöös Maanteeametiga kümnes Tallinna, Harjumaa ja Raplamaa koolis
õpilaste koolitee. Antud projekti käigus märkisid 1478 õpilast oma
liikumisviisid, ohtlikud kohad hommikusel kooliteel ja näitasid oma
teadmisi liiklusõppest.

Esimese projekti eesmärgiks oli kaardistada võimalikult eri-ilmelisi
koolitee keskkondi, mis võimaldaksid saada ülevaadet nende piirkondade
peamistest probleemidest. Nii olid valimis Tallinna kesk- ja
aedlinnaosade koolid, vanalinna kool ja tiheasustusega Lasnamäe kool.
Tallinna koolide kaardistamist täiendasid Harku ja Rae valla
kaardistamised hajaasustusega eeslinnadest ja uuselamurajoonidest.
Viimasena andis Kohila Gümnaasiumi kaardistamine hea näite Eesti
maapiirkondad linnakooli õpilaste muredest.

Käesoleva projekti puhul seadsime eesmärgiks läheneda kaardistamisele
terviklikumalt, kaardistades suuremas omavalitsuses kuni poolte koolide
õpilaste koolitee probleemid. Kuna Tartus on paar aastat tagasi juba
sarnane kaardistamine läbi viidud, otsustasime valida sihtkohaks Eesti
suuruselt neljanda linna Pärnu, kus kaardistame kuues koolis õpilaste
koolitee (kokku on Pärnus 13 kooli).
______________________________
_________________

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar