4. september 2013

KULTUURIPÄRANDI AASTA 2013Käimasoleva kultuuripärandi aasta mõte on kutsuda kõiki, see tähendab ka õpetajaid ja õpilasi, uurima, mis on kultuuripärand, kus seda leida võib ning kuidas see tekib ja milliseid lugusid jutustab.

Kultuuripärandiaasta meeskond tänab kõiki koole, kes talvel ja kevadel meie algatustega kaasa on tulnud ja veelgi enam neid, kes ise omalt poolt põnevat pakkusid. 

Mis ootab meid aga ees sel sügisel ja talvel:

LASTEMÄNGUDE KOGUMINE

Septembris kuulutab Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluule Arhiiv välja lastemängude kogumise võistluse. Mäng on teatavasti väikese inimese töö, aga kindlasti õppimise viis. Loodetavasti annab kogutav materjal võimaluse üldistada mängimise muutumist ajas ja pakub mõtlemisainet ka õpetamismetoodikate arendamiseks. Kogumine on avatud nii lastele endile kui ka täiskasvanutele — täpsem info ilmub pärandiaasta kodulehele 28. septembriks.

RÄNDNÄITUSED ANDMEBAASIS

Kindlasti tasub ka kõrva taha panna, et Eesti Muuseumiühing uuendas pärandiaastal rändnäituste andmebaasi http://www.muuseum.ee/et/foorum/naituste_infolaat/ — mida rohkem see andmebaas kasutust leiab, seda enam on muuseumidel huvi andmebaasi uue materjaliga täiendada.

HÕIMUPÄEV KOOLISÖÖKLAS

Oktoobrikuus, hõimupäeva paiku anname hoogu juurde hõimupäevade tähistamise traditsioonile ja teeme seda sel aastal „kõhu kaudu“. Kutsume kõiki koole tähistama hõimukuud hõimurahvaste toitude pakkumisega oma koolis ning et ettevõtmist koolidele lihtsamaks muuta, oleme ette valmistanud näidisretseptid ja õppevideod hõimurahvaste toitude valmistamiseks.
Esimene võimalus hõimuköögile pilk peale heita avaneb siit http://www.youtube.com/user/FinnoUgricTastes/videos

Kokkadele ning kodundusõpetajatele on juba käesoleval kuul plaanis mitu koolitust:

12. septembril kell 15.00 (Tartu, Maitseelamuse Koda)
17. septembril kell 14.30 (Väimela, VKHK)
19. septembril kell 15.00 (Pärnu, PKHK)
27. septembril kell 15.00 (Tallinn, Rahvaülikool)

Siinkohal palume kiiret abi info edastamisel oma kooli kokkadele, toitlustajatele ja käsitöö/kodunduse õpetajatele.

Registreerimine koolitustele finnougrictastes@gmail.com

Hõimutoidu-programmi kõrval jätkame ka teiste hõimukuu ettevõtmistega koos Fenno-Ugria Sihtasutusega. Fenno-Ugrial ritta seadnud Eestis elavad hõimuvennad ja –õed, kes on valmis oktoobris ehk hõimukuul koolidesse esinema tulema. Täpsem info www.fennougria.ee Ka Tagasi Kooli! andmebaasis on avatud projekt „Hõimupäevad”. Tänavu löövad kaasa ka Eesti riigi stipendiumi toel meie ülikoolides õppivad noored, kelle jaoks külaskäik kooli võib osutuda mitte ainult toredaks võimaluseks tutvustada oma rahvast, vaid saada osa ka Eesti elust.

RÖÖPAD VIIVAD PÄRANDINI

Septembrist novembri lõpuni jätkub suur koostöö Edelaraudtee ja Eesti muuseumidega. Iga  teisipäev, kolmapäev ja neljapäev sõidutab Edelaraudtee kõigil oma liinidel lastegruppe tasuta pärandireisidele. Kevadel käis risti-rästi läbi Eesti sõitmas 3000 last! Sõideti isegi ümberistumistega. Täpsemat teavet reiside ning broneerimistingimuste kohta leiate siit: http://www.parandiaasta.ee/sundmuste-kalender/roopad-viivad-parandini

PÄRANDISAADIKUD ja TAGASI KOOLI!

Tagasi kooli! andmebaasist leiate “kultuuripärandi aasta” märksõna järgi üles terve rea pärandivaldkonna asjatundjaid ning häid esinejaid, keda terve alanud poolaasta vältel kooli kultuuripärandi teemaderingi tutvustama kutsuda: http://tagasikooli.ee/teoksil/kultuuriparandi-aasta/

Kultuuripärandi sõnumit kannavad ka 12 pärandisaadikut: ka sel sügisel on Dimitri Demjanov, Kristiina Ehin, Indrek Hargla, Sofia Joons, Marju Kõivupuu, Ivo Linna, Madle Lippus, Ene Lukka-Jegikjan, Katri Raik, Artur Talvik, Jaan Tiidemann ja Lauri Õunapuu valmis tulema koolidesse rääkima oma vaatenurgast kultuuripärandile. http://www.parandiaasta.ee/parandisaadikud

AJALOOALASTE UURIMISTÖÖDE VÕISTLUS

Juba 15. korda toimuv mainekas, Eesti Vabariigi Presidendi auhindadega pärjatav võistlus keskendub oma teemapüstitusega „Pärand on pärandus“ tänavu samuti teema-aastale. Täpsemalt: http://www.eays.edu.ee/aja/index.php/ajalooopetus/opilaste-ajalooalaste-uurimistoeoede-voistlus

ÕPILASED-GIIDID

Tallinna Kultuuriväärtuse Amet korraldas koostöös mitme Tallinna kooli gümnasistidega 15. mail suure ekskursioonipäeva Tallinna vanalinnas. Ligi 700 õpilasele tutvustas linna ajalugu ja vaatamisväärsusi 80 noort giidi. Gümnasistidele oli see hea võimalus täiendada oma teadmisi oma kodulinnast ja katsetada neid omavanuste peal. Oma kodukoha pärandi ja väärtuste mõtestamine ja tutvustamine on kogemus, mis elus kindlasti kasuks tuleb. Kultuuripärandi aasta toimkond kutsub üles sarnast ettevõtmist sügisel kordama kõiki Eesti linnu, kus on muinsuskaitseala, aga miks mitte ka valla ja küla tasandil. See on ühtlasi ka suurepärane võimalus katsetada ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate kokkupandud suurepäraseid kodukoha ajaloo õpikuid. Vaata siit: http://www.eays.edu.ee/aja/index.php/publikatsioonid/eaues-i-osalusel-ilmunud-publikatsioonide-nimekiri/126-eesti-kultuuriloo-oppematerjal-seni-ilmunud-osad  Huvi korral julgustame ühendust võtma, saame vahendada kontakte ning kogemusi.

Rahulikku uut kooliaastat,

Riin Alatalu
Kultuuripärandi aasta koordinaator
5119439

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar