9. august 2011

Klassiõpetajate suvekursused Tallinnas

KLASSIÕPETAJA ÕPPEKAVA RAKENDAJANA
23.-24. august

Klassiõpetajate suvekursusel käsitleme põhikooli riikliku õppekava läbivate teemade rakendamise võimalusi läbi ainetevahelise lõimingu.
Läbivad teemad : kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond , tehnoloogia ja innovatsioon.

Ainevaldkonnad: keel ja kirjandus, matemaatika, loodusained.
• Veebikeskkondade varasalv eesti keele ja matemaatika tundides
• Ideid ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse käsitlemiseks
• Nõuandeid ainetevahelise lõimingu rakendamiseks
• Avalik ruum kui teabekeskkond
• Informatsiooniline enesemääramine
• Õige on õppida õues!

Õppekäik koolinoorte kaasaegse kunsti triennaalile "Eksperimental!" 

Õppekäik Muinasjutu kooli


Täpsem info ja registreerimine

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar