16. veebruar 2014

Avita sooduspakkumised

Hea raamatukoguhoidja, hea õpetaja!
Kirjastus Avita teeb laos ruumi uutele kaupadele. Anname teada, et kuni 31. märtsini pakume mõnda vana head väljaannet eriti soodsa hinnaga. Pärast nimetatud kuupäeva ei pruugi neid tooteid laos enam olla.
Koolid, kes on allolevad nimetused järgmiseks õppeaastaks juba tellinud, saavad need kätte soodushinnaga. Seega saab soovi korral sama raha eest rohkem eksemplare. Andke ainult teada!
Juuresolevad hinnad on mõeldud ainult koolidele. Kooli tellimusi võtame vastu Avita e-tellimiskeskkonnas, kuhu pääseb raamatukoguhoidja.
Eraisikud saavad väljaandeid osta Avita e-poest.

Kaas„Valmistu olümpiaadiks. Matemaatika lisamaterjal 7. ja 8. klassile “
Annika Krusell
68 lk; 17x24; 2 värvi; pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1365-0
HIND: 2.00
Kogumik on mõeldud 7. ja 8. klassi õpilastele iseseisvaks kasutamiseks ettevalmistuseks matemaatikaolümpiaadiks, aga ka usinatele õpilastele eneseharimiseks ja -täiendamiseks. Kogumikku on valitud viimase 15 aasta matemaatikaolümpiaadi piirkonnavooru ülesandeid, mis on jagatud seitsmeks teemaks, neist osa omakorda alateemadeks.

Kaas„Nuppu on?“
Hilja Afanasjeva
56 lk; 17x24; 2 värvi; pehme köide
ISBN: 9985-2-0761-0
HIND: 1.00
Raamatus on 100 ülesannet matemaatikast huvitatud põhikooli viimaste klasside ja gümnaasiumi õpilastele. Nende ülesannete lahendamine pakub puhta avastamisrõõmu kõrval samuti abi valmistumisel mitmesugusteks matemaatikavõistlusteks ning olümpiaadideks. Ülesanded on jaotatud nelja rühma: arvud, algebra, geomeetria ning kombineeritud ülesanded. Kõik ülesanded on varustatud lahendustega. Raamatus leiduv võib olla abiks ka matemaatikaõpetajale klassivälise matemaatikaalase töö korraldamisel. 

Kaas„Väike inimgeograafia ning ühiskonnateaduste oskussõnastik “
Anne Allpere
68 lk; 14,5x20; üks värv; pehme köide
ISBN: 9985-2-0893-5
HIND: 1.00
Sõnastik on mõeldud abimaterjaliks nii gümnaasiumiõpilastele, geograafiaõpetajatele kui ka kõikidele huvilistele. Sõnastikust saab abi igapäevases õppetöös ja ka ettevalmistumisel geograafia ja ajaloo riigieksamiks. Märksõnade valikul on lähtutud majandusgeograafia riiklikust õppekavast. Lühikesed definitsioonid vahelduvad ülevaatlike lühikokkuvõtetega, mida täiendavad tabelid ja joonised. Sõnastik annab lühiülevaate tähtsamatest rahvusvahelistest organisatsioonidest. Lisatud on ka Internetiaadresse.

Kaas„Aktiivne geograafia“
Sirje Rits, Hilda Leppik
96 lk; 17x24; mustvalge; pehme köide
ISBN: 9985-2-0859-5
HIND: 1.00
Õppevahend on mõeldud abimaterjaliks põhikooli geograafia õpetamisel-õppimisel. Selle koostamisel ei ole lähtutud ühestki konkreetsest õpikust, vaid pakutakse erinevaid võimalusi, lähenemisi, skeeme, arutlusi ja projekte põhikooli geograafia õppekava teemade käsitlemiseks. Tutvustatakse keskkonna- ja globaalprobleeme. Iga teema lõpus tuuakse ära õpitulemused, milleni peaks jõudma, ning antakse lõpueksami sooritamiseks vajalikke teadmisi (vastavalt eksamikeskuse välja antud materjalidele). Lisatud on viiteid perioodikast, et avardada populaarteaduslike artiklite kasutamisvõimalust geograafiatunnis, referaatide koostamisel jne (1999–2001 ilmunud ajakirjadest Loodus, Eesti Loodus ja Horisont). Lisatud on internetiaadresse. 

Kaas„Vanaaja lugemik“
Kattri Türk Ezzoubi
192 lk; 17x24; 2 värvi; tugevdatud pehme köide
ISBN: 9985-2-0827-7
HIND: 3.00
„Vanaaja lugemik” on mõeldud täienduseks Vanaaja põhikursusele ning kujutab endast allikate kogu. Teemade valikul on lähtutud 6. klassi õpiku ülesehitusest. Lugemikku on koondatud katkendeid nii vanaaja ilukirjandus-, filosoofia- kui ka ajaloo-alastest teostest. Paljud tekstid ilmuvad eesti keeles esimest korda. Kogumik peaks sobima kasutamiseks nii 6.–11. klassini. Selleks on iga alateema juures asuvad küsimused ja ülesanded kahes erinevas raskusastmes. Tekstide valikul oli üks tähtsamaid põhimõtteid see, et nad ei oleks igavad.

Sisukord:
Sinuhe jutustus; Muinasjutt merehädalisest; Surnuteraamat; Egiptus ja egiptlased; Gilgameš; Kyros; Pärslaste kombed; Foiniiklaste merereis; Veeuputus; Mooses; Kuningas Saalomoni õpetussõnad; Baabüloni vangipõlv; Bhagavadgita; Dhammapada; Bodhitšarjavatara; Šukasaptati; Vetala; Konfutsius; Lao-zi; Ilias; Odysseia; Polykrates; Lykurgos; Sparta riigikord; Peisistratos; Solon; Kreeklased ja pärslased; Maratoni lahing; Termopüülide lahing; Miltiades; Kimon; Themistokles; Perikles; Alkibiades; Kuningas Oidipus; Aleksander Suur; Romulus; Ennius; Aeneis; Numa Pompilius; Horatiused ja Curiatiused; Cocles ja Scaevola; Coriolanus; Camillus ja Rooma päästmine; Fabius Maximus ja võitlus Hannibaliga; Julius Caesar; Gallia sõda; Gallide kombed; Germaanlaste kombed; Augustus; Tiberius; Caligula; Claudius; Nero; Vespasianus; Titus; Domitianus; Jeesuse sünd; Apostel Paulus. 

 
Lisaks on väga head hinnad allolevatel väljaannetel:
Kaas„Moodsa kunsti lugu“
Norbert Lynton
400 lk; 17x24; värviline; pehme köide
ISBN: 9985-2-0455-7
HIND: 8.00
Norbert Lyntoni "Moodsa kunsti lugu" on põhjalik ning rikkalikult illustreeritud ülevaade XX sajandi mitmepalgelistest, värvikatest ja sageli vastuolulistest kunstinähtustest. Autor alustab moodsa kunsti käsitlustele tavapäraselt XIX sajandi lõpust, tutvustades impressionismi teket. Stiilide üksikasjaliku käsitelu kaudu jõutakse postmodernismini. Raamatus kajastatakse väljakutseid ja dilemmasid, millega kunstnikel XIX-XX sajandi vahetusel kokku puutuda tuli. Lähemalt tutvustatakse püüdlusi jõuda kunstini, mis oleks nii aus kui ka tähenduslik. Autor ei näe drastilist lõhet moodsa ja mineviku kunsti vahel, rõhutades vajadust pöörata tähelepanu pigem kunsti varjatud tähendusele kui välisele vormile. Raamatuna, mis ühendab fakte, analüüsi ning hinnanguid, on see asendamatu allikas neile, kes soovivad lähemalt tutvuda XX sajandi kunstilooga.

Norbert Lynton on tunnustatud kunstiajaloolane, lektor, õppejõud ja kriitik, kes on alati säilitanud tiheda kontakti tegevkunstnikega. Ta on õpetanud Leedsi Kunstikolledžis (1950-1961) ja Chelsea Kunstikoolis (1961-1970) ning töötanud mõned aastad Suurbritannia Riiklikus Kunstinõukogus (Arts Council of Great Britain) näituste dirktorina. 1975-1989 töötas Sussexi Ülikoolis kunstiajaloo professorina.

Kaas„Suured vastandid filosoofias “
Oscar Brenifier, Jacques Després
80 lk; 25x25; värviline; kõvaköide
ISBN: 978-9985-2-1460-2
HIND: 5.00
Raamatus püütakse visualiseerida abstraktset, et aidata tajuda filosoofilisi kontseptsioone. Lihtsat teksti ilmestavad kujukad illustratsioonid, püüdes uue nurga alt seletada abstraktseid mõisteid. Nende oluliste filosoofiliste põhikontseptsioonide lahtimõtestamine on tähtis mis tahes mõtlemisharjutuste juures. Kajastamist leiavad järgmised teemad: üks ja palju; lõplik ja lõpmatu; olemus ja näivus; vabadus ja paratamatus; mõistus ja tunded; loodus ja kultuur; aeg ja igavik; mina ja teised; keha ja vaim; aktiivne ja passiivne; objektiivne ja subjektiivne; põhjus ja tagajärg.
Raamatut soovitatakse alates 8. eluaastast.
Raamatu on illustreerinud Jacques Després.

Kogu sari „Mina ja maailm"
"Mina ja maailm. Filosoofia lastele” on raamatusari, mis õpetab lapsi ja täiskasvanuid enda, elu ja maailma kohta küsimusi esitama ja neile vastuseid leidma. Enese teadmata esitavad lapsed filosoofilisi küsimusi, nt „Miks inimesed surevad?”, „Miks peab sõna kuulama?”. „Mina ja maailm” imiteerib ja algatab loomulikku ning avatud dialoogi tänu selgele ja lihtsale küsimus-vastus struktuurile.
Õpetajatele on rõhutatud laste filosoofilise mõtlemise arendamise olulisust, kuid tihti ei ole antud piisavalt juhiseid, kuidas õpilasi sellise mõtlemise juurde suunata. Minu maailm avab ukse selliste suurte filosoofiliste kontseptsioonide juurde nagu elu mõte, emotsioonid, eetika jmt.
Igas raamatus on kuus suurt küsimust. Iga küsimus viib viie või kuue võimaliku vastuseni, millest laps võib valida endale meeldiva. Iga vastus viib omakorda kolme või nelja uue küsimuseni. Iga suure küsimuse lõpus on läbitud mõttekäikude kokkuvõtte. 
1. raamat „Kes olen mina?"Kaas
Oscar Brenifier
96 lk; 17x23; värviline; tugevdatud pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1539-5
HIND: 5.00
1. raamatu suured küsimused:
Kas sa saad ise otsustada, kes sa oled?
Mida sa võlgned oma vanematele?
Kas sa oled loom?
Kas sulle meeldib ennast peeglist vaadata?
Kas sulle meeldib suureks saada?
Kas sa oled samasugune nagu teised? 

Kaas2. raamat „Mis on hea? Mis on halb?"
Oscar Brenifier
96 lk; 17x23; värviline; tugevdatud pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1542-5
HIND: 5.00
2. raamatu suured küsimused:
Kas sa pead alati oma tahtmise saama?
Kas sa pead alati oma vanemate sõna kuulama?
Kas sul on õigus varastada, et saada süüa?
Kas sa pead kõik välja ütlema?
Kas sa pead teiste vastu kena olema?
Kas sa pead teisi aitama? 

Kaas3. raamat „Mis on üheskoos elamine?"
Oscar Brenifier
96 lk; 17x23; värviline; tugevdatud pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1539-5
HIND: 5.00
3. raamatu suured küsimused:
Kas me oleme kõik võrdsed?
Kas teistega koos elamiseks on meil alati vaja juhti ja reegleid?
Kas me kõik peame töötama?
Kas sa tahaksid üksi elada?
Kas sa pead alati teistega nõus olema?
Kas sa pead alati teistest lugu pidama? 

Kaas4. raamat „Mis on vabadus?"
Oscar Brenifier
96 lk; 17x23; värviline; tugevdatud pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1544-9
HIND: 5.00
4. raamatu suured küsimused:
Mis kasu võib sul vabadusest olla?
Kas sa suudad teha kõike, mida tahad?
Kas teised ei lase sul teha, mida tahad?
Kas kõigil on õigus vaba olla?
Kas vang võib vaba olla?
Kas selleks, et vaba olla, pead sa suureks kasvama?

Kaas5. raamat „Mis on tunded?"
Oscar Brenifier
96 lk; 17x23; värviline; tugevdatud pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1556-2
HIND: 5.00
5. raamatu suured küsimused:
Kas armunud on hea olla?
Kas sa oled kade oma vendade ja õdede peale?
Kust sa tead, et sinu vanemad sind armastavad?
Kas parem on olla üksi või koos sõpradega?
Kas sa kardad üksinda klassi ees rääkida?
Miks sa vaidled nendega, keda sa armastad? 

Kaas6. raamat „Mis on teadmised?"
Oscar Brenifier
96 lk; 17x23; värviline; tugevdatud pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1557-9
HIND: 5.00
6. raamatu suured küsimused:
Kas sinu mõtted on sinu enda omad?
Mis kasu on kujutlusvõimest?
Kas sa pead kõike teadma?
Kust sa tead, et maailm on olemas?
Kas selleks, et õppida, tuleb käia koolis?
Kas mõtlemine on tähtis? 

Häid leide soovides

 Lugupidamisega

  Anneli Veskimäe
  ASi BIT turundusjuht
  Kirjastus Avita
  Pikk 68, Tallinn
  6275413
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar