17. märts 2018

EKÕL kevadseminar ja üldkoosolek

Hea klassiõpetaja!

6.aprillil 2018. a kell 11.00 - 16.00 toimub NUKU teatris ja muuseumis (Nunne 4, Tallinn) Eesti Klassiõpetajate Liidu kevadseminar ja üldkoosolek.

Päevakava:
10.30 - 11.00 kogunemine, hommikukohv
11.00 - 11.20 päeva sissejuhatus
11.30 - 14.00 ekskursioon NUKU teatris, draamakoolitus
14.00 - 14.30 lõuna
14.30 - 16.00 üldkoosolek väikeses saalis

Üldkoosoleku päevakord:
1.    Tegevusaasta 2017 kokkuvõte (tegevus-, majandusaruanne, revisjonikomisjon)
2.    Põhikirja muudatused
3.    EKÕL visiooni, missiooni ja väärtuste kinnitamine
4.    Jooksvad küsimused

Palume enne üldkoosolekut tutvuda
 • põhikirja muudatustega;
 • EKÕL visiooni, missiooni ja väärtustega.

Palume igal liikmel leida võimalus osalemiseks üldkoosolekul.
Kui osalemine ei ole mingil põhjusel võimalik, palun andke oma maakonna/linna esindajale edasi kirjalik volitus(allkirjastatud paberil või digitaalselt) selle kohta, et lubate tal enda eest hääletada. 
Volitus peaks olema jõudnud juhatuseni hiljemalt üldkoosoleku alguseks.

Registreerumine 30. märtsini 2018

Heade soovidega
EKÕL juhatus

12. märts 2018

Guaššmaali tehnikad

Minu nimi on Anneli Laasi ja annan teada, et olen tänaseks täitnud oma lubaduse, mille andsin detsembris 2016 Eesti Klassiõpetajate Liidu sügisseminaril „ Kunst on kunsti teha”.

Nimelt olen tänaseks kirjutanud-illustreerinud ja oma kulu ja kirjadega välja andnud 2 osa "Guaššmaali tehnikad - käsiraamat klassiõpetajatele".
Käsiraamatuid saab tellida trükikoda DiPri vahendusel.
Kevadel-sügisel kirjutan ka akvarellidega töötamist käsitleva käsiraamatu, st antud sarja III osa.

Anneli Laasi

Vaata lähemalt:
http://maalikool.ee/guassmaali-tehnikad-ii-valmis/

Tartu Ülikooli muuseumi haridusinfo kevad/suvi 2018

ÕPPEPÄEV MEIE MUUSEUMI MAJADES!
Tartu Ülikooli muuseumi kolm maja paiknevad teineteisest vaid paarisaja meetri kaugusel. See annab suurepärase võimaluse sisustada meie juures põnev õppepäev, kuhu jagub teemasid astronoomiast muumiateni ja meditsiinist ajalooni. Loe uue võimaluse kohta siit
2018. aastal on Tartu Ülikooli muuseumi aastateemaks "Kuritöö ja karistus", mille raames avatakse aprillikuus kõigis kolmes muuseumimajas ka uued näitused. Näitustega koos pakume  ka uusi ja põnevaid haridusprogramme:
 • "Iga tegu jätab jälje" - I kooliaste (45-60 min, muuseumi peamaja toomkirikus). Saame teada, milline näeb välja meie DNA ning mida saab lugeda sõrmejälje pealt. Kuidas jalajälg võib reeta inimese pikkuse ning kas hambajälje abil on võimalik jõuda kurjategijani? Millised on inimese näo kõige olulisemad osad ning kuidas valmib fotorobot? Loe lisa siit
 • "Üleannetud (üli)koolis" - II,III kooliaste ja gümnaasium (60-90 min, TÜ kunstimuuseum). Uudistame ülikooli pööningul põnevat kartserit ning arutame, mille eest ja kuidas karistati üliõpilasi 19 sajandil, kas need teod oleksid ka tänapäeval karistust väärt ja miks meil on reeglid vajalikud. Uurime mis sõnumeid jätsid seal viibinud tudengid grafitina seintele ja proovime ka ise seda kunsti harrastada. Loe lisa siit.
 • "Kohtumõistmise kunst" - III kooliaste ja gümnaasium (45-60min, muuseumi peamaja toomkirikus).  Õpime tundma Eesti õigussüsteemi ja viime läbi näidiskohtuprotsessi mõne ajalooliselt olulise ühiskondliku protsessi teemadel või ajaloost tuntud inimese üle, mis valitakse koostöös õpetajaga vastavalt haridusprogrammil osalevale klassile. Nii tekib õpilastel võimalus õppida üheaegselt tundma kohtu tööpõhimõtteid täites erinevaid rolle selle töös ja ka süvenenumalt mõnd ajaloolist protsessi või isikut. Soovi korral saab lisaks tellida ekskursiooni Tartu maakohtus. Loe lisa siit
 • "Spekter paljastab saladusi" - III kooliaste, gümnaasium (60 min, Tartu tähetorn).Süveneme elektromagnetspektrisse ning saame teada, kas ja kuidas kiirguse erinevad vormid meid ja meie elu mõjutavad ja kuidas aitab spektroskoopia paljastada suuri saladus. Loe lisasiit. 
NB! Teemaprogramme saab kevadeks broneerida juba praegu, kuid muuseumimajades hakkame neid läbi viima alatest näituste avamiskuupäevast:
"Kuritöö ja karistus" muuseumi peamajas toomkirikus - 4.04.2018 (
muuseum@ut.ee)
"Kuritöö ja karistus: ülikooli kartser" ülikooli kunstimuuseumis - 19.04.2018 (
kunstimuuseum@ut.ee)
"Kuritöö ja karistus: spekter paljastab saladusi" Tartu tähetornis - 27.04.2018 (
tahetorn@ut.ee)

Õpime mitmes keeles

Head kolleegid!
Kutsume vastama küsimustikule "Õpime mitmes keeles"!
Kuidas õpetada tänaseid lapsi, kes on tulnud eri keeletaustaga peredest? Elanud siin-seal laias ilmas ja tulnud siis eestikeelsesse kooli? Kuidas korraldada õpiabi mitmekeelsele lapsele?
Need ja muud sellised küsimused tulevad arutlusele Eesti Lugemisühingu konverentsil 15. juunil. Konverents toimub Randvere Koolis ja teemaks on "Igal linnul oma laul".
Et teie mõtteid ja häid kogemusi koguda, on toimkond kokku pannud küsimustiku, mille leiate avanevalt lingilt.
Teie seisukohad ja kogemus on meile koostööks väga olulised. 
Ootame vastuseid märtsikuu jooksul.
Lugupidamisega
Eesti Lugemisühing
Mare Müürsepp

Lühifilmide konkurss

Silma Õpikoda korraldab Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks noorte lühifilmide konkursi. Selle eesmärk on suurendada kooliõpilaste huvi meie kodumaa looduse ning selle jäädvustamise vastu. Ühtlasi soovime anda loodushuviga noortele võimaluse oma lühifilmide avaldamiseks.
Konkursist oodatakse osa võtma kõiki 10-15 aastaseid noori. Võistlus toimub eraldi nooremas (10-12 aastased) ja vanemas rühmas (13-15 aastased). Töid saab esitada 1. märtsist kuni 25. aprillini 2018. Konkursi tingimustega saab tutvuda aadressil http://www.silmalk.ee/kool/et/noorte-videokonkurss/

Parimate soovidega,
Marko Valker
Silma Õpikoda
tel 56 678621

Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitus 2018

Hea õpetaja!
Kutsume Teid osalema sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitusele. Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas. Uimastiennetuse õpetajaraamat sisaldab tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Raamat on abiks põhikooli õpetajatele ja teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Õppematerjalis peetakse silmas ka lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega ja õppekava läbivat teemat „Turvalisus ja ohutus“. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
Koolitusele on oodatud inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad, klassiõpetajad ja koolis töötavad tugispetsialistid.
2018.aasta I pa korraldab Tervise Arengu Instituut uimastiennetuse õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks:
 • 1.-5.klassi õpetajatele 2 koolitust. Koolitused toimuvad:

Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat. Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õppemapi „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Tutvumiseks on kirjale lisatud väljavõte õpetajaraamatust.
Kirjale on lisatud koolituskava. Kavast leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada merike.org@tai.ee

Heade soovidega

Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut

18. detsember 2017

Koolitus „Algklasside õppekomplektid. Usundiõpetuse ja inimeseõpetuse tööraamatud“ 5. jaanuaril Pärnus

Talvisel koolivaheajal korraldab kirjastus Maurus Pärnus näidistundidega koolituse, kus tutvustatakse kõiki meie algklasside õppematerjale. Lähemalt räägitakse usundiõpetuse tööraamatust “Kohtumised” ja inimeseõpetuse tööraamatutest. Koolitus toimub 5. jaanuaril kell 11–15 Pärnus, Pernova loodusmajas. Koolitavad algklasside toimetaja Kätlin Vainola, usundiõpetuse tööraamatu autorid Olga Schihalejev ja Aleksandra Sooniste ning 3. klassi inimeseõpetuse tööraamatu autor Ülle Säälik.

Mauruse algklasside õppekomplekti peamine märksõna on lõiming. Iga klassi komplekt on välja töötatud tervikuna. Esimese klassi keskkonnaks on Leiutajateküla, kus tegutseb koeratüdruk Lotte. Teise ja kolmanda klassi õppematerjalide teljeks on Jutulinn oma elanike ja kohtadega. Samas on kõiki tööraamatuid võimalik kasutada ka eraldi. Õppematerjalide eesmärk on äratada huvi kooli ja õppimise vastu ning kinnistada õppekavas rõhutatud väärtusi ja pädevusi.

Seekordsel algklasside koolitusel on põhirõhk usundiõpetusel ja inimeseõpetusel. Autorid viivad läbi mõlema aine näidistunnid.

Usundiõpetuse tööraamatu ajalise selgroo vormib pühade aastaring. Siit leiab lugusid erinevatest religioossetest traditsioonidest, mille üle on koos lastega hea arutada. Lisaks saab lugeja kohtuda erinevate religioonide ja konfessioonide esindajatega, et aimu saada, kuidas usk nende igapäevast elu vormib. Selliselt on lapsel võimalus kohtuda nii „õpikuusuga“ kui ka „elatud usuga“.

Inimeseõpetuse 3. klassi õppematerjali koostamisel on riiklikku õppekava teemasid sobitatud kooliaasta loomuliku rütmi ja sündmustega. Materjal aitab õpilasel ennast, teisi ja ümbritsevat elukeskkonda mõistma ja kirjeldama õppida. Vaadeldes, arutledes ja näiteid tuues õpitakse häid käitumisreegleid ja üksteist austavat suhtlemisviisi. Saadakse teadmisi oma kodumaast ja kodukohast.

Koolituse ajakava:

Kell 11.00 Mauruse I kooliastme materjalide üldtutvustus
Kell 11.30 usundiõpetuse tööraamatu "Kohtumised" kontseptsioon
Kell 12.15 usundiõpetuse näidistund
Kell 13.00 kohvipaus
Kell 13.15 inimeseõpetuse tööraamatu kontseptsioon
Kell 14.00 inimeseõpetuse näidistund
Kell 14.45 kokkuvõttev arutelu ja küsimused

Registreeru koolitusele: https://goo.gl/forms/pYi55P9ICHE4criB3

Kõik Mauruse koolitused on tasuta, soovijatele ka koolitustunnistus!

17. aprill 2017

Eesti Klassiõpetajate Liidu üldkoosolek

7. aprillil 2017 toimus EKÕL-i liikmetele üldkoosolek. EKÕL-i juhatuse esimees Küllike Kütimets luges ette 2016 tegevusaasta kokkuvõtte. Põhikirja järgi lõppes liidu senise juhatuse (Küllike Kütimets, Mare Kütt, Eda Aavik, Lemme Sulaoja ja Tuuli Koitjärv) ja maakondliku esinduskogu tegutsemisaeg. EKÕL on aktiivselt tegutsenud alates 2011. aastast. Tehtu kohta jagati palju kiitvaid sõnu. Seminaril valiti liidule uus ja maakondlik esinduskogu.

EKÕLi juhatus 2011-2017: Tuuli Koitjärv, Eda Aavik, Küllike Kütimets, Mare Kütt, Lemme Sulaoja

EKÕL-i uueks juhatuseks valiti Külli Arand (Tallinna Saksa Gümnaasiumi klassiõpetaja), Piret Jõul (Kõrveküla Põhikooli klassiõpetaja, Tartumaa), Merle Varek (Haljala Gümnaasiumi klassiõpetaja, Lääne-Virumaa), Tiie Jaaniste (Otepää Gümnaasiumi klassiõpetaja, Valgamaa), Raina Uibo (Põlva Kooli klassiõpetaja).
EKÕLi juhatus 2017 - ... Külli Arand, Raina Uibo, Merle Varek, Piret Jõul, Tiie Jaaniste

Uutele juhatuse ja maakondliku esinduskogu liikmetele sooviti tuult tiibadesse.

Kohtumiseni suveseminaril 15.- 16. augustil Sagadi Looduskoolis!


3. oktoober 2016

Lapsed rõõmuga lugema

Lasteaia ja algklasside õpetajatele, lapsevanematele põnev ja praktiline koolitus "Lapsed rõõmuga lugema".

10. oktoober 2016. a. kell 13:00 - 16:30
Mängulaas Mängutuba
Lõuna tn 18, 80010 Pärnu

„LAPSED RÕÕMUGA LUGEMA!“
1. osa: Lugemiskeskkonna loomine lasteaias ja kodus” (4 akadeemilist tundi, 30€)

Koolitusel saab konkreetseid teadmiseid, kuidas luua koju lugemispesa, mis toetaks lapse lugemisoskust. Kuidas valida lapsele sobivaid raamatuid ja mida teha, et laps sooviks rohkem raamatuid lugeda ka tulevikus. 

Koolitaja Maili Liinev on eripedagoog-nõustaja, koolitaja, MTÜ Hooling üks loojatest, kahe lapse ema.

Koolitustel osalejad saavad tõendi ja maitsva kohvipausi osalisteks. Info ja registreeriminemangulaas@gmail.com või telefonil 55534497

Vaata ka:


27. märts 2016

Eesti Klassiõpetajate Liidu üldkoosolek ja konverents


15. apr. 2016 EKÕLi üldkoosolek ja konverents "Väärtused meie kiires maailmas" Tallinna Loomaaia konverentsisaalis. Päevakava ja registreerimine. Tule ise ja võta kolleeg kaasa.

20. märts 2015

ÜLESKUTSE EKÕL-i LIIKMETELE

Tere!

Eesti Klassiõpetajate Liit korraldab oma kevadise tööseminari esmaspäeval, 6. aprillil.
Täpsem päevakava SIIT
Registreerimine SIIT 30. märtsini.

LP EKÕL-i liikmed:
Pöörame tähelepanu, et pärast seminari kell 15 toimub üldkoosolek liidu liikmetele. Põhikirjast lähtuvalt on meie üldkoosolek otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Meie liikmeskond on küllaltki  rohkearvuline (223). Seega, need liikmed, kes ei saa üldkoosolekul osaleda, võiksid oma hääletamisõiguse edastada lihtvolikirjaga liikmele, kes ise kohale tuleb. Sellega aitate  kaasa üldkoosoleku toimumisele.
Volituse edastamise võimalused:
1) välja printida ning allkirjastada ja edastada see paberkandjal oma volitatud esindajale, kes võtab selle üldkoosolekule kaasa
2) digiallkirjastada (volitusele märkida allkirja kohale 'digiallkirjastatud') ning saata volitus nii oma volitatud esindajale kui ka klassiõpetajate liidu postkasti aadressile klassiopetajateliit@gmail.com.
Loodame teie mõistvale suhtumisele!
Volikirja dokument SIIN.

Kohtumiseni Tallinnas!

3. märts 2015

Õpetaja loob ja jagab

Kutsun osalema HITSA koolitusel "Õpetaja loob ja jagab".
Koolituse läbimine võimaldab lasteaia- ja algklassiõpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks.
Koolitus toimub vahemikus 13. märts - 2. apr. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli arvutiklassis.

Loov õpetaja kogub kõiki võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks. Mis võiks olla veel parem, kui seda kõike talletada ja jagada ühes kohas – internetis. Sa saad oma materjalid kätte olenemata sellest, kas sul on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida õpilasele sobiva õppevahendi, luua lapse vajadustele sobiva mängu ning innustada kolleege oma toredate ideedega. Koolitus “Õpetaja loob ja jagab” annab õpetajale ideid, kuidas seda kõike saavutada.

Koolituse täpsemad toimumisajad ja registreerimine alloleva lingi kaudu:
https://koolitus.hitsa.ee/training/171

Koolitus on osalejale tasuta.

28. oktoober 2014

Kontserdisoovitused koolidele

Kontserdisoovitused

Seekordses soovituskirjas on meil hea meel pakkuda kolme väga head sündmust erinevatele vanuserühmadele.

Väikestele
11. detsembril kl 12
Muinasjutuline muusikaetendus
”12 kuud”


Samuil Maršaki tuntud muinasjutt “Kaksteist kuud” räägib loo õelast peretütrest, tigedast võõrasemast ja heast vaeslapsest, kellele 12 kuud tunnikese kevadet kingivad, et teda kindlast hukust päästa. Tantsivad ja laulavad Kaari Sillamaa Laste Kaunite Kunstide Kooli õpilased ja vilistlased.

Muusika: Janika Sillamaa ja Kaari Sillamaa
Libreto: Janika Sillamaa
Lavastaja ja koreograaf Katre Jaani
Kunstnik: Kristel Viksi
Pileti hind: 5€/ 2€ (sülepilet)


Kõigile
17. detsembril kl 19
Jõulukontsert Pärnu Kunstide Maja õpilastelt.
”Jõuluootus”

Laste isetegemisrõõm ja uued oskused saavad kõige parema lihvi ikka jõulude paiku, mil on hinges soe tunne ja nii toas kui õues pühademeeleolu. Pärnu Kunstide Maja õpilaste kontsert on südamlik jõulutervitus kõikidele inimestele, et näidata oma pühendumust ilusate asjade tegemisele ja anda seda edasi ka teistele! Sellel kontserdil on hea näha oma sõpru, lähedasi ja tuttavaid, kes Pärnu Kunstide Majas oma huvialaga tegelevad ja seda näidata tahavad!
Eesti Kontsert koostöös Pärnu Kunstide Majaga 
Pileti hind: 5€/2€ (sülepilet)


Kontserdihooaja kava on saadaval Eesti Kontserdi kodulehel. See aitab kindlasti saada paremat ülevaadet kogu hooaja plaanidest. Samuti on soovitatav Facebooki konto olemasolul anda oma LIKE Pärnu Kontserdimaja FB lehel, kus leiab teavitusi meie uutest ja huvitavatest kontsertidest ja pakkumistest. Info sooduspiletite ja broneerimise kohta Pärnu Kontserdimaja kassa tel. 4455800 või e-posti aadressil pilet.pkm@concert.ee.

Suurtele
11. detsembril kl 19

Vokaalansambel AMARCORD (Saksamaa) kontsert

”Coming Home for Christmas

Wolfram Lattke (tenor), Martin Lattke (tenor)
Frank Ozimek (bariton), Daniel Knauft (bass), Holger Krause (bass)
Ansambli Amarcord viis vokalisti esindavad kõrgetasemelist vokaalkultuuri Saksamaalt. Tihtilugu võrreldakse viisikut inglaste tuntud vokaalkvartetiga The Hilliard Ensemble või maailmakuulsa vokaalsekstetiga The King’s Singers. Kord melanhoolselt, kord rõõmsalt või pidulikult loovad viis kunagist kuulsa Leipzigi Toomkoori poistekoori liiget oma repertuaariga silla keskaegse muusikatraditsiooni ja moodsate kompositsioonide vahel. Madrigalid vahelduvad modernsete a cappella arranžeeringutega, sekka kõlavad tuntud poplaulud üllatavas kuues. Amarcord võlub eelkõige oma väljendusrikkuse ning puhta ja täpse lauluga, aga ka sümpaatse lavalolekuga. Tuntud Leipzigi Gewandhausi orkestri ning Püha Tooma poistekoori kõrval on 1992. aastal asutatud ansambel muusikalinna Leipzigi kõige olulisemaid esindajaid. Arvukad kontsertturneed ja muusikafestivalid on lauljaid viinud esindussaalidesse ja festivalidele nii Euroopasse, Põhja-Ameerikasse, Austraaliasse, Lähis-Itta kui ka Kagu-Aasiasse.
Ansambel on paljude rahvusvaheliste konkursside laureaat, mh Tolosa (Hispaania), Tampere (Soome), Pohlheim (Saksamaa), Linz (Austria), ning nende salvestused on pärjatud auhindadega nagu ECHO Klassik, Supersonic Award, CARA Contemporary A Cappella Recording Award jpt. Lisaks aktiivsele kontserttegevusele korraldab Amarcord Leipzigis ka vokaalmuusika festivali ”A Capella”, mida on väisanud muuhulgas Swingle Singers ja Huelgas Ensemble.
www.amarcord.de 
Pileti hind: 12€/9€HITSA koolitused novembris

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) kutsub õpetajaid ja õppejõude, samuti haridustehnolooge ning haridusasutuste juhte novembris algavatele koolitustele. Vaata kõiki algavaid koolitusi aadressil https://koolitus.hitsa.ee/

Tehnoloogia ja uurimuslik õpe
03.11-04.12, Tartu (auditoorne)
Kursuse „Uurimuslik õpe ja IKT“ käigus õpitakse, kuidas kaasaaegseid tehnoloogiaid kasutades uurimust kavandada, teostada ning tulemusi esitada. Tutvu kursuse lisainfoga ja registreeru siit.

Tehnoloogia ja loovus
04.11-25.11, Tartu (auditoorne)
05.11-26.11, Võru (auditoorne)
KursusLoovus ja kaasaaegsed tehnoloogiadtutvustab erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja loovuse arendamise internetipõhiseid ühistöö vahendeid. Tutvu kursuse lisainfoga ja registreeru siit.

eTwinning kursused
Programm eTwinning pakub õpilastele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele võimaluse osaleda koolidevahelises koostöös IKT kaasabil. eTwinning on suhtlusvõrgustik, mis koondab õpetajaid üle Euroopa. Novembris algavad koolitused:

·         eTwinning projektid koolielus03.11-30.11 (veebipõhine)
Kursusel osalejad saavad ülevaate erinevatest koostööprojektide võimalustest, õpivad koostama projektikava, seda siduma projektiideega ning tutvuvad projektitööks vajalike veebivahenditega. Tutvu lisainfoga ja registreeru siit.
·         eTwinning koolitus algajatele14.11-15.11 (auditoorne)
Kahepäevasel koolitusel tutvustatakse eTwinning programmi ning antakse ülevaade eTwinning portaali võimalustest koostööpartneri leidmisel ning õpiprojekti läbiviimisel. Tutvu lisainfoga siit.

Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul
15.11-13.12 (kombineeritud,kontaktpäev Türil)
Koolitus annab teadmised, millised on õppijate individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digitaalsetes keskkondades õppides ning millised tehnoloogilised vahendid sobivad õppijate toetamiseks ja hindamiseks. Tutvu koolituse lisainfoga ja registreeru siit.
Koolitus kuulub Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi ning koolitusel osalemise eeldusena peab osalejal olema digitaalne arengumapp

Arvutiga joonistamine
10.11-30.11 (veebipõhine)
Arvutigraafikaoskustega saab koostada õppematerjale, slaidiesitlusi, kujundada wikisid, blogisid, plakateid, kiituskirju, diplomeid, luua animafilme. Kursus tutvustab vabavaralist joonistusprogrammi Inkscape. Tutvu lisainfoga ja registreeru siit.

MSW Logo II programmeerimine
16.11-14.12 (veebipõhine)
MSW Logo sobib õppekeeleks enne päris programmeerimise juurde asumist. Programmiga sooritatakse keerulisemaid loovust arendavaid ülesandeid (mustrid, liikuvad pildid jms), mis panevad õpilasi analüütiliselt mõtlema ning õpetavad nägema põhjuse ja tagajärje vahelist seost. Kursus on mõeldud klassiõpetajatele, kes on läbinud koolituse “Tutvumine programmiga MSW Logo I”. Tutvu lisainfoga ja registreeru siit.


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, Tallinn
Tel 628 5802
info@hitsa.ee       

Oleme rõõmsad, kui leiate võimaluse info edasi saatmiseks ka oma kolleegile – võib-olla on just tema jaoks siin midagi kasulikku!

Hingedeaja Perepäev Pärnu Muuseumis 2.novembril algusega kell 12

Hingedeaja Perepäev Pärnu Muuseumis
Pühapäeval, 2. novembril algusega kell 12.00


Eesti vanarahvas austas väga oma surnud esivanemaid. Hingedeajal külastasid nende hinged vanu kodukohti ja lähedasi inimesi.
Usuti, et hinged võivad süüa – juua ning neil on vaja saunas käia nagu inimestel ikka - seepärast kostitati neid parima toidupoolise ja saunaga.
Selleks, et hoiduda hingekesi häirimast, oldi hingedeajal vaikselt, välditi mürategevaid töid ja kolistamist.
Keelatud olid õhtused tubased tööd, nagu ketrus, õmblemine, villakraasimine. Sobiv tegevus oli mõistatamine, mida tehti õhtuvidevikus.

Pärnu Muuseum kutsub hingedeaja mälestuseks meisterdama mesilasvahast küünlaid, savist loomi, linde ja ingleid.


Ajakava:

12.00 Küünla meisterdamise töötuba, kus mõtiskleme koos ka hingedepäeva olemuse üle. 
13.00-13.40 Ekskursioon näitusel „Eesti taluarhitektuur. Püsiv ja muutuv". Vaatleme talurahva kommete taustal ka vanade eestlaste elamuehitust ja eluviisi.
14.00 Savivoolimise töötuba. Voolime ingleid, loomi, linde ja küünlaaluseid. Juhendab Helle Tölp.
16.00 Memme jututuba mudilastele, räägime päikeserattast. Kavas on 2 inglise ja kaks šoti muinasjuttu. Otsime üles päikesekella barokisaalis.
         Räägime keldi ja vormsi rõngas- ehk ratasristidest ja voolime soolataignast ratasristi. Memme jututuba viib läbi staažikas lasteadnik Aili Laak.
         Töötoa osalustasu 1€. 
Sissepääs perepäevale, taluarhitektuuri ja veelinnurahva näitusele ning ekskursioonile on tasuta.
Savivoolimise töötoas osalejatele töötoa materjalid: 3€.
Lisainfo ja töötuppa registreerimine: andres@pernau.ee

Olete oodatud!

Pärnu Muuseum
Aida 3
Pärnu, 80010
Telefon: +372 44 33 231


Grupi- ja käitumispsühholoogia erikursuse ning juurakooli soodne lõpumüük!

Tere!

Mõttemaru Koolitus- ja konverentsikeskuse meeskond on otsustanud koolitusele “Grupi- ja käitumispsühholoogia erikursus haridusasutusele” müüa kõik viimased kohad ära soodushinnaga!! Põhjus lihtne: igas linnas on alles veel vaid üksikud kohad ning alati on rõõm näha, kuidas koolituse pauside ajal õpetajad üksteisega taas kohtuvad ning muljeid vahetavad – seega mida rohkem, seda uhkem.

Hetkel on registreerijate ja vabade kohtade arv järgmine:

Tartu: 61 osalejat registreerunud – vabu kohti 9
Tallinn: 49 osalejat registreerunud – vabu kohti 11
Pärnu: 41 osalejat registreerunud – vabu kohti 14

Registreerimine kestab kuni vabu kohti jagub. Kindlusta endale koht registreerides SIIN! Tuletame ka põgusalt meelde, millest koolituse käigus juttu tuleb: Toivo Niiberg räägib oma alati vaimustavas, haaravas ja karismaatilises loengus emotsioonidest klassiruumis ning nende juhtimisest, õpetaja ja õpilase motivatsioonist ning tänapäevastest motivaatoritest ja väärtushinnangute rollist õpetajate ja õpilastevahelises koostöös ja konfliktis. Kliiniline psühholoog Kärolin Kajalaid koolitab aga hoopis tõsisemal teemal, mis puudutab probleemkäitumise ja käitumishäirete olemust õpilaste grupis. Suurema tähelepanu all on lisaks ka depressiivsus ja suitsidaalsus ning ärevus, mis kõik on üha rohkem ja rohkem hakanud levima tänapäeval sirguvate inimeste seas.
Kuidas õpetaja neis olukordades peaks toime tulema, kuidas end kehtestama ja probleeme tõlgendama - sellest kõigest antud koolitusel kuulebki! Põhjaliku programmiga, kust on võimalik leida veel 25 alateemat, on võimalik tutvuda SIIN!

Lisaks tuletame meelde, et juba kahe nädala pärast, 10. novembril, on toimumas järjekordne korduskoolitus “Juriidilised määrused, eeskirjad ja seadused, mis reguleerivad õpetaja ja õpilase/lapse suhteid ning kooli/lasteaia tööd”. Ainuüksi koolivaheajal toimus antud teemal 3 sisekoolitust, kus nägime, et õpetajad jäid koolitusega rahule ning küsimusi ja arutelusid erinevatel teemadel oleks jagunud tundideks veel. Põletaivamad küsimused, millele antud koolitus vastuse pakub, on alati olnud:
 • Füüsiline kontakt - millisest piirist hoiab õpetaja õpilast kinni teise õpilase tervise kaitseks ja millisest piirist hakkab füüsiline vägivald?
 • Õpilase või lapse taskute, koti ja muude isiklike asjade läbiotsimise seaduslik alus, kui kahtlustatakse, et lapsel/õpilasel on kaasas seadusega keelatud asjad nagu näiteks narkootikumid, relv/nuga, alkohol, tubakatooted jne.
 • Sisekorraeeskirjad, kui õpetaja ja kooli kaitse ähvardavate vanemate ees
 • Õpetajate töölevõtmine karistusregistrist kontrollimisega

Järgmine suurüritus:
Eesti Koolihariduse Koolituspäev 2015 – 4 erinevat koolitussaali, 16 erinevat aktuaalset ja vajalikku koolitusteemat, huvitav konverentsiosa tunnustatud ja tuntud esinejatega päeva alguses, meeleolukad kohvi- ja lõunapausid õpetajatega!

Soovin Teile päikest ja energiat üha pimenevasse sügis-talvisesse aega ning loodetavasti kohtume mõnel koolitusel, et lubada endale üks kosutav, meeleolukas ja hariv päev!

Lugupidamisega
Andero Teras
Mõttemaru OÜ
+372 50 67 204
andero@mottemaru.com
www.mottemaru.com

Eesti Haridusfoorum'2014 "Haridusuuendajate kokkutulek", 14. novembril TÜ Narva Kolledžis

Hea haridushuviline!

Eesti Haridusfoorum kutsub Teid osalema suurfoorumil, mis toimub 14. novembril, kell 11-18, TÜ Narva Kolledžis ja kannab nime "Haridusuuendajate kokkutulek". Foorumile on oodata esinema ja kaasa mõtlema haridusuuenduslikel põhimõtetel tegutsevate organisatsioonide ja mõttekodade esindajaid.
Kirjale on lisatud foorumi päevakava tutvustav fail ja foorumi eesmärkide kokkuvõte, mille leiate kirja sisust.
Osavõtuks palume registreeruda 7. novembrini (k.a.) SIIN.
Tallinnast ja Tartust saab 14.novembril foorumile ja tagasi ühise bussiga, kui on vähemalt 15 huvilist. Sellepärast andke palun aegsasti teada, kui olete transpordi saamisest huvitatud e-maili aadressil: liis.turu@haridusfoorum.ee . Täpsustage kirjas kindlasti soovitud marsruuti1) soovin kasutada Tartu- Narva foorum-Tartu ühist bussi 2) soovin kasutada Tallinn- Narva foorum-Tallinn ühist bussi.

"Haridusuuendajate kokkutuleku" taust ja eesmärgid

Eesti elukestva õppe strateegia viie põhieesmärgi seas on kaks olulist, omavahel seotud sihti. Esiteks, muutused õpikäsituses, mis kõige üldisemalt tähendab et iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, kriitilist mõtlemist, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õpikäsitust rakendatakse mistahes õppimiskeskkonnas erinevatel eluetappidel lasteaiast täiendkoolitusteni. Teiseks, pädevad ja motiveeritud õpetajad ja õppeasutuste juhid, kelle tööd hinnatakse tulemuste järgi ja tasustatakse vääriliselt. Hilisemad avalikud arutelud on näidanud, et nende eesmärkide tähendusväljad on laiad ja sisaldavad vägagi erinevaid arusaamu nende eesmärkide tähendusest, eriti aga võimalikest viisidest, kes ja mida selleks (uutmoodi) peaks tegema.
Foorum EHF´ 2014 tahab leida ideid ja pakkuda lahendusi, kuidas nende strateegiliste sihtide saavutamist oleks võimalik toetada kas siis riiklike programmide, koolide arengukavade, õpetajate jõustamise, horisontaalse koostöö jm kaudu.
EHF´2014 on interaktiivne, peamiseks meetodiks on rühmatöö, tulemuste kokkuvõtted ja tagasisidestamine. Foorumi töö sisendiks on haridus-ja teadusministri ettekanne strateegia teotusprogrammide kohta ning 2-3 teemat avavat ettekannet.
EHF´2014 toimub Narvas, 14.novembril. Foorumit võõrustab Tartu Ülikooli Narva Kolledž.
Palun jälgige kava täpsustusi Eesti Haridusfoorumi kodulehel: http://www.haridusfoorum.ee

Parimate soovidega,

Liis Turu
EHF teabejuht
+372 53 417 726

MTÜ Eesti Haridusfoorum
Narva mnt 25-510
10120, Tallinn
e-post:haridusfoorum@haridusfoorum.eeTel.: 6409173